< Tilbage til ABC

Bestyrelsesmedlemmer

 • Jan Stentoft, formand (videregående uddannelser)
 • Helle Laursen – næstformand (erhvervslivet)
 • Merete Due Paarup (kommunalbestyrelserne i Region Syd)
 • Anders Svendsen (lokale grundskoler)
 • Jens Bloch (kultur-, fritids- og musiklivet)
 • Una Eriksen (medarbejderrepræsentant)
 • Jytte Thomassen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
 • Liv Rossen Johansen (elevrepræsentant)
 • Abdul Taib Maqsoodi (elevrepræsentant uden stemmeret)
 • Rektor Sune Hother Petersen er sekretær for bestyrelsen
 • Vicerektor Tom Gotthold Jensen (mødereferent)

Link til bestyrelsesreferat: Bestyrelsesreferat

Link til vedtægter: Vedtægter KG