< Tilbage til ABC

Bestyrelsesmedlemmer

 • Kjeld Møller Pedersen, formand (videregående uddannelser)
 • Helle Laursen – næstformand (erhvervslivet)
 • Merete Due Paarup (kommunalbestyrelserne i Region Syd)
 • Dorte Svane Peschardt (lokale grundskoler)
 • Jens Bloch (kultur-, fritids- og musiklivet)
 • Una Eriksen (medarbejderrepræsentant)
 • Jytte Thomassen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
 • Elias Herbert (elevrepræsentant)
 • Astrid Maria Sørensen (elevrepræsentant uden stemmeret)
 • Rektor Momme Mailund er sekretær for bestyrelsen
 • Vicerektor Tom Gotthold Jensen (mødereferent)

Link til bestyrelsesreferat: Bestyrelsesreferat

Link til vedtægter: Vedtægter KG