< Tilbage til ABC

Information til censorer

Undervisningsbeskrivelser
Undervisningsbeskrivelser findes i Lectio. Holdbenævnelsen fremgår af dit censorbrev. Du finder undervisningsbeskrivelsen fra Lectios hovedmenu således: Hovedmenu > Hold > Fag > Holdbenævnelse > Studieplan > Undervisningsbeskrivelse.
Gå til Lectio her.

Skolens beliggenhed
Skolens beliggenhed i byen kan ses på kortet her.

Forplejning
Skolen er vært ved forplejning.

Overnatning
Af nærliggende overnatningsmuligheder er der statsaftale på www.firsthotels.com, Banegårdspladsen 7, 6000 Kolding og på www.zleephotels.com, Grønningen 2, 6000 Kolding eller på www.scandichotels.dk, Kokholmen 2, 6000 Kolding

Bus til skolen fra banegården
Når du kommer ud af stationsbygningen, går du til højre omkring postbygningen for at komme til busterminalen. Det er Linje 5, Kolding Storcenter via sygehuset, der kører forbi Kolding Gymnasium.

Bil til skolen
Vær opmærksom på, at E20 og E45 er belastede i myldretiderne. Der er gratis parkering ved skolen.

 

Ved tvivlsspørgsmål er du velkommen til at kontakte skolen. Du bedes venligst henvende dig på kontoret ved ankomst.
Vi glæder os til samarbejdet.

 

koldinggymraw-103