< Tilbage til ABC

Kvalitetsudviklingssystem

På Kolding Gymnasium tilstræber vi at sikre kvalitet i uddannelserne og i skolens drift gennem efterlevelse af skolens værdier: kvalitet, fællesskab og nytænkning.

Dette kan kun ske gennem en fælles indsats og dialog mellem elever, medarbejdere og ledelse.

I det daglige arbejde på Kolding Gymnasium tilstræber vi derfor at skabe en god skolekultur (jf. Kulturpagten), hvor alle tager medansvar for at forbedre de ting, som kan gøres bedre.

En del af kvalitetsarbejdet kommer til udtryk gennem formelle og systematiserede undersøgelser for hele skolen – Elevtrivselsundersøgelser.

Omkring årgange arbejdes der mindre formelt men alligevel systematisk med kvalitetssikring, eksempelvis når uddannelseslederne efter hvert større årgangsforløb (fx dansk-historieopgave, SSO, SRP, AT) evaluerer med henholdsvis lærere og elever; resultaterne heraf drøftes med ledelse og lærere med henblik på at justere og forbedre forløbene fremadrettet.

I de enkelte klasser og hold sker kvalitetssikringen både systematisk gennem den obligatoriske evaluering af undervisningen mindst 2 gange årligt. I det daglige arbejde med de enkelte klasser foregår der desuden også en masse kvalitetsarbejde på uformelt plan og ad hoc-præget, når lærerne deler viden og erfaringer med hinanden indenfor og på tværs af teams, faggrupper og i andre pædagogiske fora på skolen.