< Tilbage til ABC

Studievejledningen på KG

 

Kontakt studievejledningen

Du finder kontaktoplysninger på KGs studievejledere her.

 

Ny elev?

Overvejer du KG er du velkommen til at henvende dig til studievejledningen med spørgsmål om gymnasiet og de uddannelser, vi tilbyder: STX, HF og IB.

Dine forældre er selvfølgelig også velkomne til at kontakte os.

 

Opgave

Studievejledningens opgave er at følge trivslen og fraværet i KGs klasser.

Vi tilbyder undervisning i studieteknik og eksamensangst, og vi orienterer om valgfag og studieretningsvalg. Vi har samtaler med elever om faglige, personlige og sociale emner, der kan udfordre skolegangen.

 

Træffetider

Studievejledningens træffetider kan ses i Lectio. Hvis du har brug for at tale med en studievejleder på et andet tidspunkt, kan du altid sende en besked eller henvende dig personligt.

Ved sygdom eller anden fravær skal man kontakte klassens studievejleder.

 

Klassefordeling

1u: HH  |  1v: HH  |  1x: KB  |  1y: MD  |  1z: RS  |  1o: HH | 1p: MD  1q: RS  |  1r: KB  | 1m: HH

2a: HH  | 2b: KM  |  2c: MD  |  2d: KM  |  2e: HH  |  2p: MD  |  2q: KM  2r: KB | 2i: RS

3a: MD  |  3b: RS  |  3c: HH  |  3d: KM  |  3e: MD  | 3f: KB | 3i: RS

 

Psykologordning

KG har også sin egen psykolog tilknyttet skolen. Inden vi henviser en elev til skolens psykolog, vil der altid blive afholdt én eller flere samtaler mellem eleven og én af skolens studievejledere for at få vurderet, om eleven har brug for yderligere hjælp i form af psykologsamtaler. Som elev kan man med andre ord ikke selv henvende sig til psykologen men skal henvises af én af skolens studievejledere. Det er samtidigt vigtigt at pointere, at der ikke vil være tale om et behandlingstilbud, men eleven vil få mulighed for op til 5 samtaler, der kan hjælpe eleven med at håndtere og perspektivere nogle af de problemstillinger, som har ført til henvisningen. Målet for samtalerne er at fastholde eleven i sin ungdomsuddannelse.

Skolens psykolog er autoriseret klinisk psykolog med en psykoanalytisk orienteret efteruddannelse på børne- og ungeområdet samt psykologfaglige specialisering som klinisk børnepsykolog inden for pædiatrien.