Skip to main content

VELKOMMEN TIL BESØGSDAG PÅ KG LØRDAG D. 22. JANUAR 2022 FRA KL. 12.30

GLÆD DIG TIL KG!

Da vi grundet de kontaktreducerende tiltag ikke kan afvikle Åbent Hus for mange mennesker på én gang, indbyder vi til Besøgsdag på KG lørdag d. 22. januar 2022 fra kl. 12.30.

På Besøgsdagen vil du individuelt sammen med dine forældre få mulighed for at møde nogle af skolens elever og få information om den uddannelse, som du ønsker, samt svar på dine spørgsmål hertil fra elever, lærere og studievejledere på uddannelsen.

Det eneste, det kræver af dig, er, at du kontakter skolen på tlf. 76 33 96 33 eller mail kg@kolding-gym.dk, oplyser hvilken uddannelse/hvilke uddannelser du ønsker information om, så finder vi sammen med dig et tidspunkt for dit individuelle besøg på dagen. Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 20. januar kl. 12.00.

HUSK: At bære mundbind på skolen og medbringe gyldigt Coronapas

Tilmeld dig på tlf. 76 33 96 33
eller mail
kg@kolding-gym.dk

WELCOME TO OUR VISITORS’ DAY AT KG SATURDAY 22ND  JANUARY 2022 FROM 12.30

SEE WHAT WE CAN OFFER!

Since current contact-restrictions do not permit us to hold an Open House for many people at once, we would like to invite you to Visitor’s Day at KG on Saturday 22nd January 2022 from 12.30.

On Visitors’ Day, you will, together with your parents, have the opportunity individually to meet some of the school’s students and receive information about the education you want, as well as get answers to your questions from students, counsellors and the IB coordinators.

All you need to do is contact the school on tel. 76 33 96 33 or email kg@kolding-gym.dk, stating which education/s you would like information about, and we will agree a time with you for your individual visit.

REMEMBER: To wear a face mask at the school premises and bring a valid Coronapas

Sign up on tel. 76 33 96 33
or e-mail
kg@kolding-gym.dk

SÅDAN KOMMER DIT BESØG TIL AT FORLØBE:

  • Du modtages ved hovedindgangen af en til to elevguider.

  • Elevguiderne viser dig rundt på skolen. Undervejs vil du se elever og lærere arbejde med nogle af fagene på skolen, møde nogle skolens elevudvalg og måske se musicaltruppen øve eller elever der træner i skolens fitnesslokale. Rundvisningen tager ca. 15 minutter.

Du mødes med en elev og en studievejleder/leder, der fortæller om den uddannelse, du har valgt og svarer på dine spørgsmål hertil. Mødet tager ca. 15 minutter.

THIS IS WHAT WILL HAPPEN DURING YOUR VISIT:

  • You will be greeted at the main entrance by one or two student guides.

  • The student guides show you around the school. Along the way, you will see students and teachers work on some of the subjects at the school, meet some of the school’s student committees and perhaps see the musical troupe rehearse or students training in the school’s gym. The tour takes approx. 15 minutes.

You meet with a student and a study counselor / leader who tells about the education you have chosen and answer your questions. The meeting takes approx. 15 minutes.

Vores uddannelser

Herunder vil du finde information, og du kan se videoer om vores tre uddannelser (STX, HF og IB)

Læs også vores brochure her.

Our educations

You can find various information and see videos about our three educations  (STX, HF og IB) and the school in general on this page

You can also read our brochure

Film om KG