KG tilbyder

STX-brobygning for 9. klasse

I marts eller april havde du sammen med din klasse virtuel brobygning med Kolding Gymnasium. Det håber vi, at du syntes godt om. Det er dog altid bedre at se skolen ved et rigtigt besøg, og det får du nu chancen for. Kom og oplev skolen, vores lærere og elever og få et godt indblik i STX-uddannelsen og KG’s mange spændende traditioner.

Besøget starter med en introduktion til skolen og til STX. Herefter vil du få undervisning i en række forskellige fag og prøve forskellige måder at arbejde på. Der er mange forskellige fag på STX, og vi vil sørge for, at du kommer til at prøve flere af dem. Det kan f.eks. være fag som fransk, spansk, psykologi, kemi, fysik, biologi, matematik, samfundsfag, musik eller mediefag.

Du skal møde kl. 08.05 og skoledagen slutter kl. 14.15.

Det kan være svært at vælge ungdomsuddannelse, og derfor vil du også møde elever fra skolen, som du kan spørge om, hvorfor de valgte KG, og hvordan det er at gå på skolen. Samlet set håber vi, at du efter et brobygningsforløb har fået et godt billede af livet på KG, og at det kan være med til at afklare dit valg af ungdomsuddannelse.

Praktiske oplysninger:

Transport

Fra Kolding Busterminal kan man tage bybus nr. 5 til Kolding Gymnasium.

Frikvarter og morgensamling

Vi har et frikvarter på 15 minutter efter 1. lektion fra kl. 9.35-9.50.

I dette frikvarter holder vi ind i mellem morgensamling for alle skolens elever. På morgensamlingen kan skolens rektor, lærere og elever give hinanden forskellige meddelelser, og der kan være et musikalsk indslag eller anden form for underholdning.

Spisefrikvarteret

Der er frokostpause fra kl. 11.20 – 11.50. Du kan have madpakke med, og/eller du kan købe mad, frugt m.m. i skolens rigtigt gode kantine.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til brobygning, er du velkommen til at skrive en mail til HF-uddannelsesleder Peter Høtbjerg Nielsen (pn@kolding-gym.dk) eller studievejleder Mette Deichmann (md@kolding-gym.dk) Du kan også ringe direkte til skolen på tlf. 76 33 96 00.

Vi glæder os til at se dig på Kolding Gymnasium.