Brobygning for 9. klasse, uge 37

Formålet med brobygningen på KG i 9.klasse er, at du skal få et realistisk indtryk af, hvordan det er at gå på stx eller hf og finde ud af, om en af de to uddannelser er noget for dig. Du vil derfor opleve, hvordan en almindelig skoledag kan se ud på KG. Vi vil desuden grundigt forklare dig, hvordan de to uddannelser er bygget op, og hvad der kræves for at kunne gennemføre en stx eller hf.

Dit besøg på KG rummer en præsentation af forskellige fag og forskellige måder at arbejde på. På KG vil du blive undervist i bl.a. dansk, engelsk, matematik, spansk, samfundsfag og musik. Du vil her få et indtryk af fagenes niveau. I de fleste af dine timer vil du blive undervist sammen med de andre brobygningselever, men du vil også komme til at observere undervisning i en 1.g eller 1.hf klasse.

Det kan være svært at vælge ungdomsuddannelse, og derfor vil du også møde elever fra skolen, du kan stille spørgsmål om, hvordan det er at gå på KG. Samlet set håber vi, at du efter et brobygningsforløb har fået et realistisk billede af det faglige niveau på stx og hf samt af livet på KG, og at det kan være med til at afklare dit valg af ungdomsuddannelse.

Alle dage skal du møde kl. 08.05, og skoledagen slutter hver dag kl. 13.20.

Praktiske oplysninger

Transport
Fra Kolding Busterminal kan man tage bybus nr. 5 til Kolding Gymnasium.

Frikvarter og morgensamling
Vi har et frikvarter på 15 minutter efter 1. lektion fra kl. 9.35-9.50. I dette frikvarter holder vi ind i mellem morgensamling for alle skolens elever. På morgensamlingen kan skolens rektor, lærere og elever give hinanden forskellige meddelelser, og der kan være et musikalsk indslag eller anden form for underholdning.

Spisefrikvarteret
Der er frokostpause fra kl. 11.20 – 11.50. Du kan have madpakke med, og/eller du kan købe mad, frugt m.m. i skolens kantine.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til brobygning, er du velkommen til at skrive en mail til HF-uddannelsesleder Peter Høtbjerg Nielsen (pn@kolding-gym.dk) eller studievejleder Mette Deichmann (md@kolding-gym.dk). Du kan også ringe på tlf. 76 33 96 00. Vi glæder os til at se dig på Kolding Gymnasium.