Optagelse

Læs mere

Optagelse 2017


Ansøgere til STX, HF eller IB, som ikke er erklæret uddannelsesparate, eller som ikke opfylder de formelle betingelser for at kunne optages direkte i uddannelserne, skal enten til en ny uddannelsesparatheds-vurdering (UPV) eller en obligatorisk optagelsesprøve (OOP).

Hvordan foregår det?

På Kolding Gymnasium afvikles UPV og OOP som en elektronisk skriftlig test i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi efterfulgt af en personlig samtale med en studievejleder. Testen skal undersøge ansøgerens faglige niveau, og samtalen – og ansøgerens adfærd generelt mens han/hun er til UPV/OOP – har til formål at undersøge ansøgerens motivation samt sociale og personlige kompetencer.

Når du bliver indkaldt til UPV eller OOP, vil du blive bedt om at medbringe din egen bærbare computer, som du skal bruge i forbindelse med den skriftlige test. Der er afsat 75 minutter til selve testen, hvorefter man kommer til samtale med en studievejleder. Hele processen forventes højest at vare 4 timer.

Efter test og samtale vurderer skolens rektor eller vicerektor resultatet af testen og tilbagemeldingen fra samtalen. På denne baggrund træffes afgørelse om ansøgerens uddannelsesparathed/-egnethed.

Ansøgerne kan regne med at få mundtligt svar pr. telefon enten samme eller den følgende dag. Der sendes desuden enten e-mail eller almindeligt brev direkte til ansøgeren/ansøgerens forælder.

 

Hvornår er der optagelsesprøver?

UPV og OOP på Kolding Gymnasium finder i foråret 2017 sted den 9/3, den 13/3 eller den 20/3.
Nærmere information om tid og sted sendes direkte til de ansøgere, som skal til UPV/OOP. Den enkelte ansøger kan ikke selv bestemme, hvilken dag der passer bedst. Man skal komme på det tidspunkt, man er indkaldt til, og hvis man udebliver fra UPV/OOP betragtes det som “ikke bestået”. I tilfælde af sygdom eller lignende skal ansøgeren straks kontakte Kolding Gymnasium på telefon: 7633 9600.

 

Hvornår kommer svaret?

Ansøgere, som kan optages uden UPV/OOP, kan forvente at få svar på deres ansøgning, herunder hvilket gymnasium de er optaget på, inden udgangen af marts måned, når regionens fordelingsudvalg har behandlet ansøgningerne.
Du kan læse mere om kriterierne for optagelse og fordeling af ansøgerne i Optagelsesbekendtgørelsen.

 

Er der noget, du vil spørge om?

Kontakt en vejleder