Optagelse

Læs mere

Optagelse 2018

Ansøgningsfrister

Ansøgning for alle ansøgere skal ske gennem www.optagelse.dk. For ansøgere, som går i 9. eller 10. klasse er ansøgningsfristen den 1. marts. For andre ansøgere er fristen den 15. marts.


Ansøgere til STX, HF eller IB, som ikke er erklæret uddannelsesparate, eller som ikke opfylder de formelle betingelser for at kunne optages direkte i uddannelserne, skal enten til en ny uddannelsesparatheds-vurdering (UPV) eller en obligatorisk optagelsesprøve (OOP). Se de formelle betingelser her.

NB: For ansøgere til HF, som kommer direkte fra 9. klasse gælder lidt andre regler (jf. Lov om de gymnasiale uddannelser, §74, stk. 5) – bl.a. skal man have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klassesprøver og opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver.

Hvordan foregår optagelsesprøverne (UPV/OOP)?

På Kolding Gymnasium afvikles UPV og OOP som en elektronisk skriftlig test i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi efterfulgt af en personlig samtale med en studievejleder. Testen skal undersøge ansøgerens faglige niveau, og samtalen – og ansøgerens adfærd generelt mens han/hun er til UPV/OOP – har til formål at undersøge ansøgerens motivation samt sociale og personlige kompetencer.

Hvis du bliver indkaldt til UPV eller OOP, vil du blive bedt om at medbringe din egen bærbare computer, som du skal bruge i forbindelse med den skriftlige test. Der er afsat 75 minutter til selve testen, hvorefter du kommer til samtale med en studievejleder. Hele processen forventes højest at vare 3 timer.

Efter test og samtale vurderer skolens rektor eller vicerektor resultatet af testen og tilbagemeldingen fra samtalen. På denne baggrund træffes afgørelse om ansøgerens uddannelsesparathed/-egnethed.

Ansøgerne kan regne med at få mundtligt svar pr. telefon enten samme eller den følgende dag. Der sendes desuden enten e-mail eller almindeligt brev direkte til ansøgeren/ansøgerens forælder.

Hvornår er der optagelsesprøver?

UPV og OOP på Kolding Gymnasium for ansøgere, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, finder i foråret 2018 sted den 8/3, den 9/3 eller den 15/3.
Nærmere information om tid og sted sendes direkte til de ansøgere, som skal til UPV/OOP. Den enkelte ansøger kan ikke selv bestemme, hvilken dag der passer bedst. Man skal komme på det tidspunkt, man er indkaldt til, og hvis man udebliver fra UPV/OOP betragtes det som “ikke bestået”. I tilfælde af sygdom eller lignende skal ansøgeren straks kontakte Kolding Gymnasium på telefon: 7633 9600.

For ansøgere, som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, afholdes der løbende optagelsesprøver og -samtaler.

Hvornår kommer svaret?

Tirsdag den 3. april afsender regionen brev (digital post) til de ansøgere, der ikke har fået opfyldt deres førsteprioritet. Samme dag afsender institutionerne brev til samtlige ansøgere, hvor institutionerne både kvitterer for deres ansøgning og samtidig giver dem besked om optagelse på det konkrete gymnasium.

Du kan læse mere om kriterierne for optagelse og fordeling af ansøgerne i Optagelsesbekendtgørelsen.

Hvis du vil vide mere

Hvis du gerne vil vide mere om de praktiske eller lovmæssige forhold om optagelse, kan du læse nærmere på Uddannelsesguiden, men du er også velkommen til at skrive (kg@kolding-gym.dk) eller ringe til os (tlf: 76339600).

Er der noget, du vil spørge om?

Kontakt en vejleder