Biologi A – Kemi B

Læs mere

Biologi A – Kemi B

Om studieretningen

  • Falder antibrint opad?
  • Kan man spise bestrålet mad?
  • Hvordan spredes et rygte?

Det er nogle af de spørgsmål, som du kan undersøge på de naturvidenskabelige studieretninger.

På denne studieretning kommer du til at arbejde både med teori, forsøg og eksperimenter. I fagene får du en forståelse for den fysiske verden, med særligt fokus på stoffers opbygning og omsætning (kemi) til natur, bioteknologi og genteknologi (biologi).

Fremtidsmuligheder

De naturvidenskabelige studieretninger giver adgang til næsten alle sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
Hvis du interesserer dig for naturvidenskab og matematik, vil denne studieretning måske være det rigtige for dig.

 

 

 

Studieretningsfag

Fag 1.G 2.G 3.G
Studieretningsfag
Biologi A X X X
Kemi B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Engelsk B X X
2. fremmedsprog X X (X)
Historie A X X X
Old C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Samfundsfag C X
Fysik C X
Idræt C X X X
Matematik B X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
C/Løft X
C/Løft X
C X
Særlige bemærkninger
Der skal vælges mindst 1 fag på A-niveau (hvis du har tysk som 2. fremmedsprog).
Elever med spA/frA har brugt et valgfag.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vil du starte på Kolding Gymnasium?

Bliv elev