Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Læs mere

Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Om studieretningen

  • Er tyrefægtning kultur eller dyrplageri?
  • Er globalisering en mulighed eller en trussel?
  • Kan et sprog være dødt?

Det er nogle af de spørgsmål, som du arbejder med på de sproglige studieretninger.

De sproglige studieretninger har det fællestræk, at fremmedsprog er i centrum. I studieretningen med Engelsk, Spansk og/eller Tysk ligger hovedvægten på sprog, historie, litteratur og samfundsforhold i de forskellige sprogs lande. Der arbejdes med mange forskellige tekstgenrer og alle moderne elektroniske medier.

I den klassisk-sproglige studieretning er omdrejningspunktet græsk og latin. Du får forståelse for grundlæggende europæisk kultur, og sprogene bliver en nøgle til at forstå sammenhængen mellem europæiske sprog.

Fremtidsmuligheder

De sproglige studieretninger giver dig en god indgang til mange studier, men især studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation.

Studieretningsfag

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Engelsk A X X X
Spansk A X X X
Tysk B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Matematik C X
Historie A X X X
Old C X
Samfundsfag C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Nat.vid. fag C 1 X
Nat.vid. fag C 2/Latin C X
Fysik C X
Idræt C X X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
C/Løft X
C/Løft X
C/Løft X
Særlige bemærkninger
Et af de naturvidenskabelige fag på C-niveau kan erstattes af Latin C.
I denne studieretning er der ikke krav om hverken Matematik B eller naturvidenskabeligt fag på B-niveau.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vil du starte på Kolding Gymnasium?

Bliv elev