Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B

Læs mere

Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B

Om studieretningen

  • Kan et sprog være dødt?
  • Hvorfor har Tyskland så meget indflydelse i EU?
  • Kan man tale forskellige slags engelsk?
  • Er tyrefægtning kultur eller dyreplageri?

Det er nogle af de spørgsmål, som du arbejder med på de sproglige studieretninger. De sproglige studieretninger har det fællestræk, at fremmedsprog er i centrum.
I studieretningen med tysk og engelsk ligger hovedvægten på sprog, historie, litteratur og samfundsforhold i tysk- og engelsktalende lande.

Fremtidsmuligheder

De sproglige studieretninger giver dig en god indgang til mange studier, men især studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation.

 

 

 

Studieretningsfag

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Engelsk A X X X
Tysk A X X X
Samfundsfag B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Matematik B X X
Historie A X X X
Old C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Nat.vid. fag C 1 X
Nat.vid. fag C 2/Latin C X
Fysik C X
Idræt C X X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
Nat.vid. fag B X
C/Løft X
C/Løft X
Særlige bemærkninger
Der skal vælges et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.
Et af de naturvidenskabelige fag på C-niveau kan erstattes af Latin C.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vil du starte på Kolding Gymnasium?

Bliv elev