Skip to main content

Besøgsdag på KG

21. januar 2023

Vi indbyder hermed til Besøgsdag på KG lørdag d. 21. januar 2023 fra kl. 12.30.

På Besøgsdagen vil du få tilknyttet din helt egen KG-elevambassadør, der viser dig rundt på skolen, hvor så du vil opleve en række KG-elever i gang med fagligt arbejde og sociale tiltag, så du får et godt indtryk af livet på skolen, og efterfølgende vil du og dine forældre sammen med din KG-elevambassadør få mulighed for at få information om den uddannelse, som du ønsker, samt svar på dine spørgsmål hertil fra elever, lærere og studievejledere på uddannelsen.

Det eneste, det kræver af dig, er, at du kontakter skolen på tlf. 76 33 96 00 eller mail kg@kolding-gym.dk, og oplyser hvilken uddannelse/hvilke uddannelser du ønsker information om, så finder vi sammen med dig et tidspunkt for dit individuelle besøg på dagen.

Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 19. januar kl. 12.00.


Visitor’s day at KG

21st January 2023

We hereby invite you to our Visitors Day at KG on Saturday 21st January 2023 from 12.30 p.m.

On our Visitors Day, you will be assigned your very own KG student ambassador who will show you around the school, where you will experience a number of KG students engaged in academic work and social activities, so that you get a good impression of the everyday life at KG, and afterwards you and your parents, together with your KG student ambassador, will have the opportunity to get information about our educations, as well as answers to your questions about the educations and the school from students, teachers, counselors and IB coordinators.

All you need to do is contact the school on tel. 76 33 96 00 or email kg@kolding-gym.dk, stating which education/s you would like information about, and we will agree a time with you for your individual visit.

Registration deadline no later than Thursday 19th of January at 12.00.