Skip to main content

Studievejledningen på KG

Ny elev?

Overvejer du KG er du velkommen til at henvende dig til studievejledningen med spørgsmål om gymnasiet og de uddannelser, vi tilbyder: STX, HF og IB. Dine forældre er selvfølgelig også velkomne til at kontakte os.

Opgave

Studievejledningens opgave er at følge trivslen og fraværet i KGs klasser.

Vi tilbyder undervisning i studieteknik og eksamensangst, og vi orienterer om valgfag og studieretningsvalg. Vi har samtaler med elever om faglige, personlige og sociale emner, der kan udfordre skolegangen.

Træffetider

Studievejledningens træffetider kan ses i Lectio. Hvis du har brug for at tale med en studievejleder på et andet tidspunkt, kan du altid sende en besked eller henvende dig personligt. Ved sygdom eller anden fravær skal man kontakte klassens studievejleder.

Diagnose-unge

På Kolding Gymnasium har vi to SPS-koordinatorer. SPS står for socialpædagogisk støtte. Elever med udviklingsforstyrrelser som fx ADD, ADHD, autismespektrum-forstyrrelser kan læse mere om muligheder for støtte her:

Kontakt studievejledningen

Hanne Marie Dahl Hansen
Lokale: Vg1. Studievejleder for: 1u, 1o, 2a, 2b, 2o, 3a, 3e, 1m, 1n
HH@kolding-gym.dk

Mette Kjær Bækgaard
Kontor: V2
Studievejleder for 1p, 2c, 2r
KB@kolding-gym.dk

Mette Lau Deichmann
Lokale: V2. Studievejleder for: 1y, 1q, 2e, 2p, 3c MD@kolding-gym.dk

Ritt Sønnichsen
Lokale: VG1. Studievejleder for: 2d, 2q, 2i, 3i RS@kolding-gym.dk