Skip to main content

Vision, strategi og kvalitetssystem

Det strategiske arbejde på KG

På denne side findes et samlet overblik over det strategiske arbejde på KG og grundlaget herfor. Nedenfor findes således links til alle centrale dokumenter i relation til skolens vision og det strategiske arbejde, der løbende pågår for at nå visionen.

KG – Vision 2025


KG – Værdigrundlag


KG – Kvalitetssystem 2020-2025


KG – Kvalitetssystem 2020-2025
(MÅLSÆTNINGER, MÅLTAL og HANDLINGER)


KG – Strategi i praksis 2021-2022 


KG – Tidligere selvevalueringer