Skip to main content

Den almene gymnasieuddannelse

Derfor skal du vælge STX

STX vælges i dag af næsten 40% af en ungdomsårgang. Du får et stort udbud af fag, også kreative fag som idræt og musik, billedkunst, dramatik eller mediefag. Du får mulighed for at vælge fagene på forskellige niveauer – og på KG kan alle fag vælges på det højeste niveau.

STX åbner dørene til videregående uddannelse
Du kan bruge en almen studentereksamen til næsten en hvilken som helst videregående uddannelse. Desuden får du på gymnasiet et spændende og personligt udviklende uddannelsesmiljø. Det almene gymnasium har en lang og rig tradition for at kombinere det faglige fællesskab med det sociale.

STX vil ændre dig for evigt
Tre år i det almene gymnasium byder på de bedst tænkelige muligheder, for at du kan udvikle din viden, dine intellektuelle færdigheder og dine kreative evner. Du vil blive bedre til at forholde dig selvstændigt og kritisk og til at arbejde sammen med andre i demokratiske og inspirerende processer.

Opbygning af STX

Gymnasieuddannelsen er et 3-årigt forløb. Den består af et grundforløb på cirka 3 måneder og et studieretningsforløb, der strækker sig over resten af gymnasietiden. Du skal vælge studieretning i løbet af oktober.

Hvad er en studieretning?
En studieretning er en pakke af fag, der kan arbejde tæt sammen, så dit faglige udbytte bliver så godt som muligt. De fag, der indgår i den pakke, kaldes studieretningsfag.

Fællesfag og valgfag
Studieretningsfagene er kun en del af de fag, du skal have. Der er også obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag er de fag, som alle skal have, fx dansk og historie. Valgfag er de fag, du selv kan vælge udover studieretningsfagene.

Du kommer til at gå i samme klasse i fællesfagene og i studieretningsfagene. Det giver den størst mulige sammenhæng i uddannelsen, fordi det giver fagene de bedste muligheder for at samarbejde. I valgfagene kommer du til at gå på andre hold.

At vælge studieretning

Når du vælger studieretning, skal du tænke over, hvor du har dine interesser og dine fagligt stærke sider. Det er det bedste udgangspunkt for et rigtigt valg.

Vær opmærksom på
at en studentereksamen kvalificerer til langt de fleste videregående uddannelser uanset valg af studieretning at optagelse på nogle videregående uddannelser kræver, at du har haft visse fag på bestemte niveauer at du i de fleste studieretninger kan opfylde disse krav gennem valg af studieretning og gennem dine individuelle valgfag.

Andre valg
Du skal vælge et kunstnerisk fag: Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik.

Du skal vælge et fremmedsprog. Her har du to muligheder:

Du kan vælge et fortsættersprog (Tysk B eller Fransk B), som du har haft i folkeskolen og bygge videre på det, eller du kan vælge et begyndersprog, som du ikke har haft før (Spansk A eller Fransk A).

Niveauer A, B, C

  • Gymnasiets fag findes på 3 niveauer: A, B og C
  • Normalt er et A-fag 3-årigts, et B-fag 2-årigt og C-fag 1-årigt

  • Man skal have mindst 4 A-fag, 3 B-fag og 7 C-fag

  • Et valgfag på A-niveau kræver, at man har faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har faget på C-niveau.

Grundforløbet

Grundforløbet strækker sig fra august til november i 1.g.

På KG handler grundforløbet om to ting:
For det første skal vi – sammen med dig – sørge for, at du kommer godt i gang med dit gymnasieforløb både fagligt og socialt. For det andet skal vi sikre, at du i oktober måned er klar til at vælge den studieretning, der passer bedst til dig.

I forhold til det sociale og det at være elev på KG laver vi i begyndelsen forskellige aktiviteter, så du hurtigt lærer andre elever at kende, og så du hurtigt kommer til at føle dig som en naturlig del skolen. Det skal være rart og trygt at være KG’er – så har man det sjovere, og man lærer også bedre. Det er vigtigt for os, at du føler dig hjemme på KG.

Fagligt kommer du til at møde både nye fag og fag, du allerede kender.

I grundforløbet skal du have en række obligatoriske fag: Dansk, Engelsk og Matematik.

Som en særlig del af grundforløbet skal du også have to tværfaglige forløb: Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og Almen sprogforståelse (AP).

I Naturvidenskabeligt grundforløb får du en introduktion til de naturvidenskabelige fag, deres ligheder og forskelle samt de arbejdsmetoder, der er relevante for disse fag. Forløbet afsluttes med en intern prøve, der tæller med i din eksamen.

I Almen sprogforståelse får du den samme slags introduktion, men bare til sprogfagene. Hvad har de tilfælles, hvordan er de forskellige, og hvilke arbejdsmetoder er relevante for disse fag? Dette forløb afsluttes også med en intern prøve, der tæller med i din eksamen.

Derudover får du mulighed for at afprøve en række af skolens studieretningsfag, så du kan finde ud af, hvilken studieretning der passer bedst til dig. Du skal vælge studieretning i løbet af oktober.

Grundforløbet afsluttes i begyndelsen af november, hvorefter du fortsætter i din studieretning resten af tiden i gymnasiet.