Skip to main content

Skoleårets events

Skoleårets events
Uge 32

Første skoledag Første skoledag er en festdag. Et kærligt team af elev-tutorer står klar til at modtage de nye elever med Hawaii-blomsterkranse og højt humør. Senere på dagen mødes man i de nye klasser for at få bøger, skema og intro-programmet den første skoleuge. Dagen slutter med, at tutorerne laver ryste-sammen-lege med de nye elever og viser rundt på skolen.


Uge 32
Introdag 1g og Pre-ib

Fredag i den første skoleuge er der introdag, hvor det almindelige skema er lagt ned for 1g- og Pre-ib-klasserne til fordel for Happy Feet-folkedans, bowling og icebreaker-lege. Senere mødes de nye elever med alle de andre elever på skolen til årets første fredagscafé.


Uge 32 – 47 – 5 – 11 – 19
Fredagscafé

Fredagscafeerne på KG er kendte for den gode stemning. Skolens elever samles i kantineområdet for en snak med vennerne, lidt god musik og måske en øl. Nogle går hjem efter en time. Andre bliver lidt længere og mødes måske senere på aftenen. Det bestemmer man selv. Men hyggelige og sjove er fredagscaféerne altid.


Uge 33
Introtur 1HF

På introturen for 1HF lærer man sine klassekammerater at kende gennem en masse sjove aktiviteter. Med på turen er to af klassens lærere, der sørger for, at der også er et fagligt indhold på turen.


Uge 33

Klassearrangementer for 1g-eleverne


Uge 34
IB Welcome Party

På IB fejres det nye skoleår med et stort Welcome Party for alle skolens IB-elever. Festen starter om eftermiddagen med sjove konkurrencer og fortsætter med fællesspisning, underholdning og masser af hygge. Afslutningvis overrækkes diplomer til sommerens IB graduates. 3i står for planlægning, pyntning og madlavning (som et stort CAS projekt).


Uge 35
Idrætsdag

På idrætsdagen dyster alle skolens elever mod hinanden i et hav af discipliner. Der er flere konkurrencer i spil: bedste udklædning, bedste optræden og vinder af idrætskonkurrencen. Hvert andet år afsluttes dagen med det legendariske sæbekasseløb. Det skal opleves!


Uge 35
Lord Siva kommer til KG

Fest for alle skolens elever, hvor Lord Siva kommer og spiller.


Uge 36
IB studietur

3i tager på studietur til London for at opleve historie, kunst, TOK og oplevelsen af liv, sprog og kultur i en af verdens mest spændende byer.


Uge 37
Studietur 2hf og 3g

I uge 38 tager 2hf’erne og 3g’erne på studietur. Europæiske storbyer som Berlin, Rom og Barcelona er populære destinationer, men der er også klasser, der tager længere væk, fx New York og Hong Kong. Uanset hvad, så er studieturen altid en stor oplevelse, hvor man bliver klogere på livet, på sine fag og på hinanden.


Uge 38 – 44 – 51 – 8
SVADA-fest

Fredag i uge 38 inviterer KG-elevernes eget festudvalg, SVADA, til årets første SVADA-fest – i folkemunde Scorefesten. Med grønt, gult eller rødt armbånd signaleres, om man er “ledig”, eller om man har en kæreste i forvejen. Det er en aften på elevernes præmisser, det er sjovt, og det er festligt.


Uge 39
Naturvidenskabsfestival og Sciencedag

KG har fantastiske rammer for naturvidenskab. Det markerer vi hvert år med en naturvidenskabsfestival, hvor eleverne på de naturvidenskabelige studieretninger hører gode foredrag, ser spændende eksperimenter og i det hele taget dykker ned i naturvidenskabens fascinerende verden. På Sciencedagen får KG besøg af 450 elever fra 9. klasse, der deltager i festivalen.


Uge 40

FLOK-festen står for første lørdag i oktober. Det er tidspunktet, hvor den årligt tilbagevendende fest for tidligere elever og lærere afholdes. Det er altid et brag af en gensynsfest med alt, hvad dertil hører: god mad, underholdning, live-band og dans.


Uge 47
1g introtur

Alle de nye 1g-klasser skal på introtur efter studieretningsstarten, i perioden tirsdag 19/11 til fredag 22/11. Turen har både et socialt sigte (sammenrystning af de nye studieretningsklasser) og et fagligt sigte (intro til fagene).


Uge 48

2g studietur Alle 2g-klasser tager i uge 48 på en indenlands studietur. Turen går oftest til København, hvor man arbejder med fagene på en anden måde end i det daglige arbejde hjemme på skolen. 2g-ekskursionen har også et socialt formål, da man rystes godt sammen, når man er afsted sammen i flere dage.