Skip to main content

Den 2 årige HF

Kort om HF

HF er en to-årig uddannelse for dig, der gerne vil komme lidt hurtigere gennem din ungdomsuddannelse, og som har planer om en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Med en HF-uddannelse i bagagen kan du søge ind på et bredt udvalg af videregående uddannelser og fx blive sygeplejerske, politibetjent, pædagog, lærer, bioanalytiker, psykolog eller journalist.

Som noget nyt kan du blive optaget på HF direkte fra 9. kl. Du kan selvfølgelig stadig blive optaget fra 10. klasse eller senere, hvis du beslutter dig for at lave noget andet i en periode. Men er du ældre end ca. 21 år, vil HF på VUC typisk være et mere naturligt valg.

Aldersspredningen gør, at vi lægger særlig stor vægt på at styrke det sociale fællesskab mellem eleverne. Det sker gennem fælles gratis morgenmad nogle uger om året i 1. HF og gennem flere andre aktiviteter, der samler HF-eleverne på tværs af alder.

Opbygning

Din HF-uddannelse består af en fagpakke, en række obligatoriske fag og 1-2 valgfag.

En fagpakke er to fag, som i samspil og sammen med de obligatoriske fag viser dig vejen og klæder dig på til at vælge den rigtige videregående uddannelse. Fagpakken skal du først vælge i foråret i 1.hf, men vi vil gerne snakke med dig om, hvilken fagpakke du kunne tænke dig, inden du starter.

De obligatoriske fag i HF er: Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Kemi C, Geografi C, Biologi C, Idræt C, Historie B, Religion C og Samfundsfag C. Hertil kommer at du skal vælge ét af fagene Idræt C, Design C eller Musik C.

Derudover skal alle elever i HF også have ét (i særlige tilfælde to) valgfag.

Niveaudelt undervisning
Som noget særligt på KG foregår undervisningen fremover i Engelsk B og i Matematik C på mindre hold, hvor du placeres efter dit faglige niveau. Det sikrer, at alle bliver udfordret og hjulpet efter behov.


HF på KG – fagenes fordeling

Fag 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
Dansk A X X X X
Engelsk B X X X X
Musik/Design/Idræt C X
Matematik C X X
Historie B X X X
Samfundsfag C X X
Religion C X X
Biologi C X X
Kemi C X X
Geografi C X X
Fagpakke-fag 1 X X
Fagpakke-fag 2 X X
Projekt- og praktikperiode X X X
SSO X
Et frit valgfag B/C-niveau X X