Skip to main content

Skoleårets events

August 2023

14 . august – Første skoledag

Første skoledag er en festdag. Et kærligt team af elev-tutorer står klar til at modtage de nye elever med Hawaii-blomsterkranse og højt humør. Senere på dagen mødes man i de nye klasser for at få bøger, skema og intro-programmet den første skoleuge. Dagen slutter med, at tutorerne laver ryste-sammen-lege med de nye elever og viser rundt på skolen.

18. August – Tour de Kolding

Fredag i den første skoleuge afholdes Tour de Kolding for 1.hf-, 1g- og Preib-klasserne. Det almindelige skema afløses af en dag med aktiviteter på skolen og forskellige steder i Kolding. Dagen afsluttes med is, kage og fælles hygge på KG.

23-25. AUGUST – 2G STUDIETUR

Alle 2g-klasser tager på en indenlands studietur. Turen går oftest til København, hvor man arbejder med fagene på en anden måde end i det daglige arbejde hjemme på skolen. 2g-ekskursionen har også et socialt formål, da man rystes godt sammen, når man er afsted sammen i flere dage.

24-24. august – Introtur 1HF og pre-ib

På introturen for lærer man sine klassekammerater at kende gennem en masse sjove ryste-sammen aktiviteter. Turen foregår på Houens Odde og arrangeres i samarbejde med TeamTours. Med på turen er en af klassens lærere og klassens to tutorer.

31. august – IB Welcome Party

På IB fejres det nye skoleår med et stort Welcome Party for alle skolens IB-elever. Festen starter om eftermiddagen med sjove konkurrencer og fortsætter med fællesspisning, underholdning og masser af hygge. Afslutningvis overrækkes diplomer til sommerens IB graduates. 3i står for planlægning, pyntning og madlavning (som et stort CAS-projekt).

September 2023

1. SEPTEMBER – FÆLLES SPISNING 1. ÅRGANG

Alle klasserne på 1. årgang mødes på KG og spiser sammen klassevist. Der vil være forskellige aktiviteter som aftales sammen med klassens tutorer. Aftenen slutter kl. 20, hvorefter man sammen med sin klasse kan tage til Kolding Kulturnat 

6.september – Idrætsdag

På idrætsdagen dyster alle skolens elever mod hinanden i et hav af discipliner. Der er flere konkurrencer i spil: bedste udklædning, bedste optræden og vinder af idrætskonkurrencen. Hvert andet år afsluttes dagen med det legendariske sæbekasseløb. Det skal opleves!

10-16 SEPTEMBER – STUDIETURE 2HF, 3G OG 3I

I uge 37 tager 2hf., 3g og 3i på studietur. Europæiske storbyer som Berlin, Amsterdam, Rom og Barcelona er populære destinationer, men nogle år er der også klasser, som tager længere væk, fx til Marrakech eller New York. Studieturen er altid en kæmpe oplevelse, hvor man bliver klogere på livet, på sine fag og på hinanden.

21.september – Forældreaften
Elever på 1. årgang + 2i deltager sammen med deres forældre til forældreaften. Her kan klassens elever og forældre møde hinanden og nogle af klassens lærere. Man vil høre mere om hvad der generelt skal ske fremover på uddannelserne, og hvordan man vælger forskellige fag (IB), studieretninger (STX) og fagpakker (HF).

22.september – Fredagscafé

Årets første fredagscafé. Fredagscafeerne på KG er kendte for den gode stemning. Skolens elever samles i kantineområdet for en snak med vennerne, lidt god musik og en sodavand eller øl. Nogle går hjem efter en time. Andre bliver lidt længere og mødes måske senere på aftenen. Det bestemmer man selv. Men hyggelige og sjove er fredagscaféerne altid.

25-29. SEPTEMBER – NATURVIDENSKABSFESTIVAL OG SCIENCEDAG

KG har fantastiske rammer for naturvidenskab. Det markerer vi hvert år med en naturvidenskabsfestival, hvor eleverne på de naturvidenskabelige studieretninger hører gode foredrag, ser spændende eksperimenter og i det hele taget dykker ned i naturvidenskabens fascinerende verden. På sciencedagen får KG besøg af ca. 450 elever fra 9. klasse, der deltager i festivalen.

Oktober 2023

6. oktober – Første SVADA-fest

Fredag i uge 38 inviterer KG-elevernes eget festudvalg, SVADA, til årets allerførste SVADA-fest – i folkemunde Scorefesten. Med grønt, gult eller rødt armbånd signaleres, om man er “ledig”, eller om man har en kæreste i forvejen. Det er en aften på elevernes præmisser, det er sjovt, og det er festligt.

7. oktober – FLOK fest

FLOK-festen står for første lørdag i oktober. Flok-festen er en årligt tilbagevendende fest for tidligere elever. Det er altid et brag af en gensynsfest med alt, hvad dertil hører: god mad, underholdning, live-band og dans.

10. oktober  – Det rullende universitet

En del af SDU’s studerende kommer på besøg på KG og overtager al undervisning hele dagen. De vil undervise i spændende og aktuelle faglige emner og de vil også fortælle om livet som universitetsstuderende.

November 2023

3. november – global temadag og fredagscafé

Hele dagen er normal undervisning aflyst i stedet afholder en række af skolen lærere og elever workshops om forskellige globale emner. Her kan man deltage på kryds og tværs af alle klasser. Dagen afsluttes med årets 2. fredagscafé

13-17. november – 1.g introtur

Alle de nye 1g-klasser skal på en 2-dages introtur efter studieretningsstarten. Turen har både et socialt sigte (sammenrystning af de nye studieretningsklasser) og et fagligt sigte (intro til fagene).

December 2023

1.december – fredagscafé

Julemåneden står for døren og dermed en lang række af KG’s forskellige juletraditioner, som, juleløb, julesweaterdag og Santa Lucia optog. Løjerne indledes d. 1. december med juleklip og pyntning af klasselokalet og derefter fredags-julecafé.

20. december – SVADAs julefest
Den sidste dag før juleferien afholder SVADA årets brag af en julefest, hvor man kan have en god fest med sine venner fra skolen inden ferien.

2024

13. april – DOT482

DOT 482 er KG’s store skolefest for skolens elever, lærere og forældre. Aftenen starter for afgangseleverne med at danse les lanciers på Kolding Hus. Herefter er der på KG fælles spisning og underholdning for alle med mad fra kokkekompagniet. Forskellige bands vil spille op, og musikken er tilpasset så både elever og forældre kan være med. En stor fest – man ikke vil misse.