Skip to main content

Bestyrelsesmedlemmer

 • Jan Stentoft, formand (videregående uddannelser)
 • Helle Laursen – næstformand (erhvervslivet)
 • Merete Due Paarup (kommunalbestyrelserne i Region Syd)
 • Anders Svendsen (lokale grundskoler)
 • Jens Bloch (kultur-, fritids- og musiklivet)
 • Kåre Ørum Andersen (medarbejderrepræsentant)

 • Jytte Thomassen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
 • Arian Kurta (elevrepræsentant)

 • Eldora Yoonani Parghan (elevrepræsentant uden stemmeret)

 • Rektor Sune Hother Petersen er sekretær for bestyrelsen
 • Vicerektor Jesper Kristensen (mødereferent)

Link til bestyrelsesreferat:

Link til vedtægter: