Skip to main content

Biologi A, Kemi B

Om studieretningen
  • Hvorfor ændrer klimaet sig?
  • Hvorfor er plastik i havene et problem?
  • Hvordan har mennesket udviklet sig til at blive en succesfuld art på Jorden?

Vi beskæftiger os med liv og levende organismer, deres samspil og påvirkning af miljøet samt med den kemi, der ligger til grund for dette.

Vi arbejder med alt fra nervesystemet til fødevareproduktion både teoretisk og ved forsøg.

Vi undersøger, hvad der kræves af kroppen for at bestige Mount Everest.

Vi tester, om det er gener eller miljø, der har betydning for livets udvikling.

Undervisningen suppleres af besøg hos fx Aller-Aqua, der producerer fiskefoder. Her får vi lov til at se på, hvordan sammensætningen af foderet har betydning for dyrenes sundhed og vækst. Vi besøger også SDU og Vadehavscentret ved Ribe.

Studieturen går ofte til Grækenland, Malta, Island eller Fuerteventura.

Fremtidsmuligheder
De naturvidenskabelige studieretninger giver adgang til næsten alle sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Hvis du interesserer dig for naturvidenskab og matematik, vil denne studieretning måske være det rigtige for dig.

Giver adgang til…

Se, hvad studieretningen giver adgang til

Kemi B

Biologi A

Studieretningsfag
Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Biologi A X X X
Kemi B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Engelsk B X X
2. fremmedsprog X X (X)
Historie A X X X
Old C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Samfundsfag C X
Fysik C X
Idræt C X X X
Matematik B X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
C/Løft X
C/Løft X
C X

Særlige bemærkninger

Ingen bindinger på valgfag (hvis du har tysk som 2. fremmedsprog).Elever med spA/frA har brugt et valgfag. Ret til ændringer forbeholdes.