Skip to main content

Hvem var Dorothea?

Kolding Gymnasium er grundlagt af dronning Dorothea, siger nogen. Hun var Christian d. 3.s dronning og efter hans død i 1559 boede hun på Koldinghus frem til 1570.

Men Kolding Gymnasium – der dengang hed Kolding lærde skole – er faktisk grundlagt før 1542, det år, hvor skolen først nævnes i skriftlige kilder. Den var en af de lærde skoler, Christian d. 3. fik oprettet efter reformationen i 1536.

Dronning Dorothea grundlagde altså ikke skolen, men hun tog sig godt af den – først og fremmest ved at sørge for, at der blev bygget et ordentligt skolehus af sten, som stod færdigt i 1566. Det blev placeret lige over for kirken, og på det sted blev skolen liggende lige til 1975.

Dorotheas skolehus holdt til 1729, da det afløstes af en ny skolebygning, men Dorothea blev ikke glemt. Ved indvielsen af den nye bygning blev der opsat en fornem stentavle, der bl.a. prydes af et billede af Dorothea. Denne stentavle står nu foran rektorkontoret på KG.

Dorothea tog sig også af skolen på andre måder end den rent økonomiske. Hun var en skrap dame – det indtryk får man også af hendes portræt – og tålte ingen slinger i valsen. Da en rektor var lidt for glad for de våde varer, skred hun f. eks. ind og beordrede biskoppen til at fyre ham og finde en afløser.

Opførte rektorerne sig derimod ordentligt, kunne de forfremmes til sognepræster eller ligefrem blive kongelige hofprædikanter.

Det er altså ikke uden grund, at dronning Dorothea blev opfattet som skolens beskytter, og hendes portræt blev skolens bomærke

Men hvorfor bekymrede Dorothea sig om skolen? Jo, den lærde skole – som kun underviste på og i latin – var knyttet til kirken. Dengang adskilte kun kirkegården skolen fra Nicolai kirke, og skolens elever skulle deltage i gudstjenesten og synge ved alle mulige lejligheder. Det ville være en fattig gudstjeneste uden peblingene, som eleverne kaldtes. Og for eleverne var det en form for tidlig praktik. De dygtigste kunne nemlig håbe på at blive optaget på universitetet og ende som sognepræst.

Portræt af Jakob Binck, 1550