Skip to main content
Kolding gymnasium

ELEVHÅNDBOG

Kære nye elev – Velkommen til KG

Elevhåndbogen her indeholder mange praktiske oplysninger, som du skal kende, når du starter som ny elev på KG. Der er vigtig information om skolestart og den første tid, men der står også mange ting, som er relevante for hele din tid på skolen. Jeg håber, at du kommer godt i gang på KG, og at du bliver glad for at være her.

Med venlig hilsen

Sune Hother Petersen, rektor

Første skoledag

Skoleåret begynder mandag d. 12. august 2024. 

Program for den første skoledag:

Kl. 09.15

Velkomst i kantinen v. rektor. Eleverne bydes velkommen

Kl. 09.35

De nye klasser mødes med deres lærerteam i klasserne (præsentation og skema)

Kl. 11.20 – 11.50

Frokost

Kl. 11.50 – 12.20

De nye klasser mødes igen med lærerteamet i klasserne (bogudlevering)

Kl. 12.20 – 13.20

Aktiviteter v/tutorer


Du får udleveret mange bøger, så det er det en god idé at tage en ekstra taske med. Medbring også papir og blyant, computer, oplader, snacks og madpakke eller benyt vores gode kantine

Fra tirsdag d. 13 august følges det almindelige skema, som du kan se i Lectio


Studie start

Fotografering

Den 19. og 20. august er der portrætfotografering af alle nye elever, til bl.a studiekort. Plan for fotograferingen fremgår af Lectio.

Før fotograferingen får du udleveret en blanket, som skal udfyldes, underskrives og medbringes ved fotograferingen.

Der bliver taget klassebilleder efter opstart af studieretningsklasserne.

INTRODAG/INTROTUR

Den første fredag efter skolestart er der introdag for alle 1. årgang. 

Der er introtur for 1hf og Pre-Ib eleverne i september. For 1g-eleverne er der introture når de starter i de nye studieretningsklasser i november.

Hvis du starter på HF, er der også rystsammen-arrangementer, når du starter i din fagpakkeklasse i februar.

IDRÆTSDAG

Vi afholder idrætsdag d. 6. september, hvor alle klasser på vores 3 uddannelser dyster mod hinanden.

Det plejer at være virkelig sjovt, og der dystes også om bedste udklædning.

IB welcome party

Torsdag d. 29. august afholder skolen IB Welcome party for de nye og gamle IB-elever. Festen afvikles af 3i’erne, der planlægger, laver mad og sørger for underholdning

Sjov eftermiddag

Den 23. august mødes alle klasser på 1.årgang, til en hyggelig eftermiddag på KG med forskellige aktiviteter. Vi slutter dagen med fællesspisning og tager hjem 18:30

ELEVTUTORER

I de nye 1. klasser er der knyttet 2 elevtutorer (fra 2. årgang) til hver klasse. Deres opgave er at være med til at gøre skolestarten på gymnasiet lettere for de nye elever, både fagligt og socialt. Tutorerne fortsætter gennem det første år på KG.


De fysiske rammer

På kortet herunder kan du se hvor de forskellige personer, faciliteter og faglokaler er placeret. 

IB kontoret

IB koordinator Jacob Spangsberg Day JSD@kolding-gym.dk og IB assistent/studievejleder Ritt Sønnichsen RS@kolding-gym.dk

Vicerektor

Jesper Kristensen JK@kolding-gym.dk

HF-uddannelsesleder

Peter Høtbjerg Nielsen PN@kolding-gym.dk

STX-Uddannelsesleder

Una Eriksen ue@kolding-gym.dk

Rektor

SUNE HOTHER PETERSEN sp@kolding-gym.dk

Administrationen

Administrationen kan svare på de fleste spørgsmål. Her kan du få plastre, hygiejnebind og finde dine glemte sager. Der er åbent for elevhenvendelser i pauserne.

SPS og læsevejleder

METTE DEBORA ULRICH MUL@Kolding-gym.dk

Mette Ulrich 

Studievejledning

METTE KJÆR BÆKGAARD KB@kolding-gym.dk og METTE LAU DEICHMANN MD@kolding-gym.dk

Studievejledning

HANNE MARIE DAHL HANSEN hh@kolding-gym.dk

IT-medarbejder

RIFET BEGIC RB@kolding-gym-dk

Kantinen

Kantinen sælger bl.a. sandwich, salater, varme retter, diverse drikkevarer, frugt og slik. Der kan betales med kort og MobilePay.

Fitness

Skolens fitness kan anvendes mod et gebyr på 400 kr/årligt. Fitness holder åbent alle skoledage fra 7:00-16:30

N-sektor (Naturvidenskab)

Faglokaler for fysik, kemi og biologi

Ø-sektor (Øst)

Faglokaler for geografi og sprog, samt undervisningslokaler

M-sektor (Midt)

Faglokaler for mediefag og drama, samt undervisningslokaler

V-sektor (Vest)

Undervisningslokaler, studievejlederkontorer og IB-kontor

K-sektor (Kælder)

Faglokaler for musik, billedkunst og design

S-sektor (Sportshallen)


Hvad indeholder 1.G?

Grundforløb på STX


Gymnasieforløbet består af et grundforløb på 3 måneder og et studieretningsforløb på lidt over 2 1/2 år.

Grundforløbet er ens for alle elever på STX og består af de obligatoriske fag:

  • dansk
  • engelsk
  • matematik
  • idræt
  • samfundsfag

Desuden vil du i grundforløbet få undervisning i almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og dit kunstneriske fag. Ligeledes er der undervisning i en række fag (dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, 2. fremmedsprog (tysk/spansk/fransk). I disse fag er der introduktion til faget og de fag, som også er studieretningsfag introduceres i løbet af grundforløbet. De fag, som du ikke møder i grundforløbet laves der særlig introduktion i, hvor du skal vælge to af fagene.

Studieretninger


Studieretningsklasserne dannes ud fra elevernes valg af studieretning og med start i begyndelsen af november. Du kan læse meget mere om studieretningerne her

AP – ALMEN SPROGFORSTÅELSE


Almen sprogforståelse er et forløb, hvor engelsk, dansk og latin arbejder sammen for at give dig en forståelse af de elementer, der er fælles for alle sprogene. Forløbet indeholder bl.a. sproglig analyse af tekster samt en kortere indføring i latin. Efter grundforløbet foretages en evaluering af elevernes udbytte af almen sprogforståelse. Deltagelse i denne evaluering er obligatorisk.

Der gives én karakter, som påføres eksamensbeviset og tæller med i dit eksamensgennemsnit.

NV – NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB


Det naturvidenskabelige grundforløb er bygget op omkring temaforløb i fagene biologi, naturgeografi, fysik og kemi. Formålet er at give dig indsigt i den naturvidenskabelige tankegang. Efter grundforløbet afsluttes det naturvidenskabelige grundforløb med en intern prøve. Denne prøve er obligatorisk.

Der gives én karakter, som påføres eksamensbeviset og tæller med i dit eksamensgennemsnit.

Hvad indeholder 1.hf?

Fælles morgenmad


I starten af skoleåret vil vi nogle dage begynde et modul med at have fælles morgenmad i kantinen. Det har et socialt formål, da mange af jer kommer fra Koldings opland og ikke kender hinanden i forvejen

NF OG KS


På hf er nogle fag organiseret i faggrupper. Det gælder NF (biologi, kemi og naturgeografi) samt KS (historie, samfundsfag og religion). Fælles for NF og KS er, at undervisningen generelt er temabaseret på tværs af de 3 deltagende fag. Det giver dig et større fagligt overblik, når emnet bliver belyst forskelligt af de deltagende fag

HO – Historieopgaven


I slutningen af 1.hf skrives en historieopgave. Her får man træning i at skrive en stor opgave forud for SSO’en, der skrives i 2.hf.

STUDIEBOG OG TUTORORDNING


Alle hf’ere har en elektronisk studiebog. Formålet med studiebogen er, at du får mulighed for at opstille mål for dit uddannelsesforløb, og at du sammen med din studievejleder og lærertutor kan vurdere, om du når dine mål, og hvilke nye mål du skal opstille. Du har 3 fast-lagte samtaler om året med din lærertutor. Din studievejleder må du gerne kontakte efter behov.

VALG AF FAGPAKKE


I uge 48 afholdes PP1, der er et af de tre projekt-/praktikforløb, du skal have på HF. På PP1 bliver du klædt på til at vælge din HF-fagpakke. Du vil møde de fag, du endnu ikke kender samt blive klogere på, hvad du selv vil rent karrieremæssigt. Selve fagpakkevalget sker i midten af januar. I slutningen af januar laves nye klasser, så du kommer i klasse med andre, der har valgt samme fagpakke som dig. Undervisningen i fagpakkefagene begynder først i 2.hf.

Udlevering af bøger


Du vil gennem din tid på gymnasiet få udleveret mange bøger. Du skal derfor være opmærksom på følgende: 

  • Når du får udleveret en bog, skal du underskrive på en bogliste der sendes rundt i klassen. Underskriv kun, hvis du har fået bogen.

  • Skriv altid navn, klasse og årgang i dine bøger. Det er meget vigtigt, da det er den eneste måde, hvorpå vi kan se, at det er din bog og kan få registreret din aflevering korrekt. Hvis du mister eller beskadiger en bog, skal du betale for den.

  • Du må ikke selv hente bøger i bogkælderen, heller ikke selvom der skulle være låst op. Du skal altid kontakte enten din lærer eller henvende dig på kontoret.

Se dine lån

På Lectio, under ”Aktuelt”, finder du linket til BOGDEPOT, klik på ”Elev mine udlån”, hvor du kan se, hvilke bøger vi har registreret på dig. Hold selv øje med hvilke bøger, du skal aflevere løbende og tjek op på Lectio, om det er den rigtige mail og telefonnummer, du har registret, så vi kan sende beskeder omkring bogaflevering.

E-Bøger

I løbet af skoleåret får du også adgang til e- og i-bøger via forskellige portaler. Her skal du bruge dit UNI-login for at få adgang til at bruge dem. Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål omkring bøgerne, er du altid velkommen til at kontakte din lærer eller Charlotte Rendboe på kontoret.

Aflevering af bøger

Du skal aflevere dine bøger, når du afslutter et fag. Dette kan gøres på kontoret løbende, eller når skoleåret afsluttes, hvor bogkælderen holder åbent næsten alle dage. Du kan holde dig orienteret via skolens infoskærme og Lectio, hvor der skrives når bogkælderen er åben. 

Du skal huske at aflevere dine bøger rettidigt, da der ellers vil blive fremsendt en regning for manglende aflevering. 


Frivillige aktiviteter

elevrådet

Elevrådet på KG består af én repræsentant fra hver klasse, der vælges ved starten af hvert skoleår. De varetager elevernes interesser på skolen og har derfor repræsentanter i alle udvalg, der er relevante for eleverne, og i skolens bestyrelse. Dermed har man som elevrådsmedlem stor indflydelse på skolens dagligdag. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden, hvor de diskuterer og tager stilling til aktuelle sager.

Ud over at have indflydelse er Elevrådet et godt sted at lære andre elever fra alle uddannelser og årgange at kende, så hvis du vil have indflydelse og sammenhold, er Elevrådet det rigtige sted for dig!

I begyndelsen af skoleåret kommer der repræsentanter fra elevrådet ud i de nye klasser for at orientere om elevrådets arbejde og mulighederne for elevindflydelse på skolen.

FITNESSLOKALE

Skolens elever kan mod betaling af et årligt gebyr på 400 kr. på eget ansvar bruge lokalerne på udvalgte tidspunkter. For elever, som starter i fitnesslokalet pr. 1. januar, betales et halvårligt gebyr på 200 kr.

For at benytte fitnesslokalet skal man have gennemgået et brugerkursus med en idrætslærer og skrive under på, at man vil overholde bruger- og ordensregler.

FREDAGSCAFÉ

Ca. 4 gange om året er der fredagscafé, hvor du kan hygge dig, spille og høre musik på kryds og tværs af alle klasser. Fredagscafé arrangeres af fredagscaféudvalget (elever). Hvis Fredagscafé er noget for dig, så vær opmærksom på Lectio og ved morgensamlinger, hvor der vil blive annonceret efter nye medlemmer.

Grøn Gruppe

Har du fokus på miljøet og vil være med til at gøre KG til en grøn skole, så deltag i Grøn gruppe. Hold øje med Lectio for mødedatoer.

MUN – MODEL UNITED NATIONS

I MUN mødes elever for at diskutere globale/internationale politiske udfordringer og problemer ud fra forskellige landes interesser og baggrunde (ligesom man gør i FN). Diskussionerne foregår på engelsk, og ud over at det kan være spændende at diskutere politik sam-men med andre unge, træner du også din globale forståelse og ikke mindst dine engelskkundskaber. Et par gange om året deltager eleverne i MUN-konferencer i Danmark og/eller i udlandet.

MUSICAL/SKOLEFORESTILLING

Hvert år sætter skolens elever en skoleforestilling op. Der arbejdes med musik og drama hen over efteråret. I januar vises forestillingen over flere dage. Der er brug for mange elever til forestillingen – både til at synge, danse og til at hjælpe med teknik, kostumer, make-up, markedsføring og meget mere.

Se vores film om musicalen her

Spanskrøret

KG’s skoleblad hedder ”Spanskrøret”. Eleverne sørger selv for at nedsætte redaktionen og lægge den journalistiske linje. Her er der plads til at skrive om både sjov og alvor – men altid uden at nedgøre nogen. Hvis skolebladet er noget for dig, så vær opmærksom på Lectio og ved morgensamlinger, hvor der vil blive annonceret efter nye medlemmer.

SPORT, MUSIK OG ANDRE FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS

Om eftermiddagen er der i løbet af skoleåret mulighed for at være med i forskellige aktiviteter på tværs af klasser, årgange og uddannelser. F.eks. Volleyball, fodbold, basket, boksning, yoga, musik, brætspil eller computerspil. Kun fantasien sætter grænserne, da vi laver aktiviteterne ud fra, hvad du og andre elever ønsker. I musik kan du få lov til at låne skolens øvelokale, og ved idræts- aktiviteter kan du bruge skolens sportshal og fitnessrum. I nogle af boldspillene deltager skolen desuden i landsdækkende turneringer.

STUDIEKREDSE

Hvis du og nogle andre elever synes, at et bestemt fagligt emne/område er helt vildt spændende at arbejde med, er der mulighed for, at vi kan oprette en studiekreds, hvor I sammen med én eller flere lærere kan fordybe jer og undersøge emnet sammen.

STUDIETURE

Som en del af undervisningen på de 3 uddannelser afholdes der studieture, både indenlands og udenlands. Studieturene har såvel faglige som sociale formål.
Du betaler selv for deltagelse i studieturene.

SVADA

SVADA er navnet på KG’s festudvalg, der arrangerer 4 store elevfester om året. Festerne planlægges og afvikles af SVADA-udvalget, som består af elever på kryds og tværs af klasser og årgange. Hvis SVADA er noget for dig, så vær opmærksom på Lectio og ved morgensamlinger, hvor der vil blive annonceret efter nye medlemmer.

Information til forældrene


Forsikringsforhold

Skolens elever skal selv sørge for at tegne en ulykkes- og/eller indboforsikring. I tilfælde af tyveri fra en elev (f.eks. cykel eller knallert) anmeldes skaden til elevens eget / forældrenes forsikrings selskab. Ved kørsel i egen bil til ekskursion og lignende gælder ligeledes, at evt. skader anmeldes til bilens forsikringsselskab, da skolen ikke bærer noget ansvar i sådanne tilfælde.

Forældre introaften

Alle forældre og elever på 1.årgang inviteres til et forældremøde i september. Her vil skolens ledelse, studievejledere og lærere fortælle om uddannelserne videre forløb. Herunder hvordan valget af studieretninger (STX), fagpakker (HF) og fag på diplomauddannelsen (IB) vil foregå.

FORÆLDREKONSULTATION

I februar afholdes der forældrekonsultationer for forældre til eleverne i 1.g og pre-IB. Her er der mulighed for at få en drøftelse med lærerne om elevens standpunkt i de enkelte fag. Eleverne må gerne deltage i forældrekonsultationen. Der afholdes ikke forældrekonsultationer for HF-klasserne.


Øvrige informationer

aflysning af undervisning

Ind imellem aflyses planlagte lektioner, f.eks. på grund af en lærers sygdom, omsorgsdag, kursusdeltagelse eller lignende. Aflysninger kan også skyldes fællesarrangementer eller tværfaglige forløb. I planlægningen af skoleåret er der taget højde for det. Timerne flyttes til andre dage, således man får den undervisning der er foreskrevet.
På den måde er der skabt rum til, at der kan aflyses, uden at det bliver på bekostning af undervisningens mål.

Brand

Der hænger en brandinstruks i alle klasselokaler. En gang om året er der brandøvelse. I tilfælde af brand er det vigtigt at komme hurtigt ud af bygningen og gå til sportspladsen, hvor alle hold skal samles og stå sammen med den lærer, de havde, da alarmen gik.

COMPUTER OG IT

Det er nødvendigt, at du medbringer en computer for at kunne følge med i fagene. På skolen har vi et begrænset antal stationære computere i elevområderne, som skolens elever kan benytte, hvis de ikke bruges i forbindelse med ‘undervisning. Skolen har hurtigt og velfungerende WIFI. Netværket hedder ”SKOLENET”. For at kunne logge på netværket får du et personligt brugernavn og en adgangskode. Samtidigt får du adgang til Office 365, hvor du kan gemme stile, noter m.m. Problemer med skolens it-udstyr og trådløse netværk varetages af Rifet Begic.

Problemer med egne pc’er varetages ikke af skolen.

DOT

Hvert år afholder vi en stor skolefest for alle skolens elever og forældre, hvor vi markerer skolens grundlæggelse i 1542.

Aftenen starter for afgangseleverne med at danse Les Lanciers på Koldinghus. Herefter er der på KG fælles spisning og underholdning for alle med mad fra kokkekompagniet. Forskellige bands vil spille op, og musikken er tilpasset så både elever og forældre kan være med. En stor fest man ikke vil misse.  

Se vores video om DOT her

Elevskabe

Du kan leje et skab på skolen gennem virksomheden Mylocker. Prisen er 150 kr pr/skoleår. 

Bestil dit skab her

FOTOKOPIERING OG PRINT

Der er opstillet kopimaskiner udenfor M-sektoren og i N-sektoren. Maskinerne kan ved brug af den chip, som udleveres ved skolestart, benyttes til kopiering og print. Hver elev får tildelt 400 ”klip” til brug for kopiering og print. 1 sort-hvid print eller kopi tæller et klip, 1 farveprint/farvekopi tæller 4 klip. Når de 400 klip er brugt, kan yderligere klip købes på kontoret. Prisen er 1 kr. pr. klip, og der sælges minimum 25 klip.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING

Der vil kun undtagelsesvis kunne bevilges fri fra skole. Du kan således ikke få fri til f.eks. tandlægebesøg, køretimer, køreprøve, erhvervsarbejde, sportskampe eller ferierejser uden for skoleferierne

IDRÆT

Der er obligatorisk idræt i pre-IB og på alle klassetrin på STX. På HF er idræt et valgfag. For at kunne deltage aktivt i idrætstimerne skal man møde omklædt til timerne. Elever, der har glemt idrætstøj eller har en skade, vil blive bedt om at observere idrætsundervisningen og tage noter. Glemmer man sit idrætstøj gentagne gange, betragtes det som et brud på skolens studie- og ordensregler. Kan man pga. en skade ikke deltage i idrætsundervisningen i flere lektioner i træk, kan man blive bedt om at komme med dokumentation. Dokumentation er dog ikke nødvendig, hvis årsagen er umiddelbart synlig. Ved længerevarende skader kræves som udgangspunkt altid en lægeattest. Udgiften til attesten betales af eleven.

Kantinen

Brian Therp er skolens kantineleder og sørger for, at du ikke behøver at sulte, mens du er i skole. Kantinen sælger bl.a. sandwich, flutes med pålæg, salater, varme retter, diverse drikkevarer, frugt og slik. Der kan betales med kort og MobilePay.

KARAKTERER

I 1.g får du karakterer to gange. Standpunktskarakterer i januar og årskarakterer inden sommerferien. I 2.g og 3.g får du standpunktskarakterer to gange i løbet af skoleåret samt en afsluttende årskarakter. Indtil du fylder 18 år, har forældre lov til at læse karaktersiden i Lectio. De kan ved henvendelse på kontoret få adgang til karaktererne.

HF-elever får ingen standpunktskarakterer, men der gennemføres en anden form for evaluering i HF-klasserne, bl.a. i forbindelse med tutorsamtaler.

KLAGE

Hvis du ønsker at klage over beslutninger truffet på skolen, kan du kontakte rektor for nærmere vejledning.

Lectio

Lectio er det program, som skolen bruger til skema, skemaændringer, lektier, karakterer, beskeder, uploadning af opgaver mm. Det er vigtigt at logge på Lectio hver dag for at holde sig orienteret. Du skal også tjekke dine beskeder i Lectio hver dag.

LEKTIECAFÉ

Der afholdes lektiecafé 1 gang om ugen gennem det meste af skoleåret. Vi starter omkring 1. september og slutter i starten af maj. Der tilbydes lektiehjælp i matematik og i andre fag, hvis der er ønske eller behov for det. Lektiehjælpen varetages af skolens lærere og ældre elever. Nærmere information om tid og sted annonceres i Lectio.

Lommeregnere

Matematik på B- og A-niveau kræver et CAS-værktøj. Din matematiklærer vil i starten af 1.g instruere dig om, hvilket program du skal bruge, og hvordan det bruges. Matematiklæreren hjælper med at vise, hvor det købes. Vi forventer, at alle ved skolestart medbringer en lommeregner svarende til TI30, det kan også være et lommeregnerprogram på en medbragt computer. På 1.hf bruger vi WordMat. Lærerne vil hjælpe med at downloade programmet.

LÆSEVEJLEDNING

Læsevejlederen hjælper dig, hvis du har problemer (store som små) med at læse eller skrive. Du kan henvende dig i C2 på eget initiativ eller efter opfordring fra en lærer. Læsevejlederen har to funktioner: at rådgive og at undervise. Hvis du bliver tilbudt undervisning hos læsevejlederen, foregår det som eneundervisning eller i små grupper uden for det normale skema.

Læsevejledningen består af Mette Ulrich, Helene Louise Elbæk og Una Eriksen. 

MILJØ/GENBRUG

På KG tænker vi på miljøet, og som elev kan du hjælpe.
Skil dig af med dit affald på den rigtige måde, så kører vi tingene til genbrug.
I kantinen er der en beholder til tomme flasker (glas og plast). Ude i sektorerne står der kasser til papiraffald ved siden af kopimaskinerne.
Og hvis du har gamle batterier, defekte opladere eller lignende, som du vil smide ud i løbet af skoledagen, så kan du lægge det ind på pedelkontoret.

MORGENSAMLING

Der holdes morgensamling i kantinen cirka hver anden uge. Det er eleverne i morgensamlingsudvalget, der sammen med rektor styrer morgensamlingerne.

MYNDIGHEDSALDER

Hvis du er fyldt 18 år, er du myndig, og alle henvendelser fra skolen rettes derfor direkte til dig. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive underrettet om for højt fravær og eventuelle sanktioner som følge deraf.

Elever under 18 år kan ikke selv melde sig ud af gymnasiet, HF eller IB uden forældrenes skriftlige accept.

Oprydning

DU har ansvar for at rydde op efter dig, når du er på skolen. Det gælder både i klasselokaler og i fællesområderne. DU skal også stole op efter dig ved afslutningen af hver time, medmindre du selv skal være i samme lokale efter frikvarteret.

Ordbøger

Når du er elev på KG, har du adgang til ordbøger på ordbogen.com og ordbog.gyldendal.dk, hvor du kan logge på med dit UNI-login.

Rygning

Som på alle andre ungdomsuddannelser er der røgfri skoletid på KG. Det betyder, at man som elev ikke må ryge i løbet af det tidsrum, der udgøres af starttidspunktet til sluttidspunktet for den første og sidste skemalagte under-visningsaktivitet på dagen – typisk fra kl. 8.05 til 15.00. Den røgfrie skoletid gælder uanset, om man befinder sig på skolens område eller andre steder. En overtrædelse af den røgfrie skoletid betragtes som et brud på skolens studie- og ordensregler og vil blive sanktioneret i henhold til disse.

SPS

SPS står for specialpædagogisk støtte, og er ekstra hjælp til dig der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (fx ADHD, autisme, anoreksi, angst eller hørenedsættelse). Kontakt KG´s læsevejledere eller SPS-koordinatorer hvis du er ordblind eller har en funktionsnedsættelse. 

Læs mere om SPS her

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Du har pligt til at orientere dig i skolens studie- og ordensregler, som findes på skolens hjemmeside under ABC på KG. Studie- og ordensreglerne sætter de lovmæssige rammer for, hvordan man skal opføre sig på skolen. Hovedpointerne i studie- og ordensreglerne er dog ganske enkle og handler om at bruge sin sunde fornuft: som elev på KG skal man passe sin skolegang (komme til tiden, lave lektier, ikke snyde med afleveringer, aflevere opgaver osv.), og så skal man helt grundlæggende opføre sig ordentligt. Det gør de fleste af vores elever, men hvis man alligevel ikke helt kan leve op til disse forventninger, kan skolen iværksætte forskellige sanktioner. Alt dette er præciseret mere detaljeret i studie- og ordensreglerne.

STUDIEKOMPETENCER

På Kolding Gymnasium har vi udarbejdet en oversigt over de kompetencer, som vores elever i STX og HF skal opnå i løbet af deres uddannelse. Den omfatter både generelle og flerfaglige studiekompetencer og viser, hvilke kompetencer man skal have opnået efter hvert trin på uddannelsen. Oversigten finder du her

STUDIEKOrt

Alle nye elever får udleveret et studiekort i løbet af september. Kortet er gældende under hele studieforløbet. Du kan kun få et studiekort hvis du vælger at blive fotograferet når vi får besøg af Dansk Skolefoto. 

STUDIEVEJLEDNING

Til hver klasse er der knyttet en studievejleder, der fungerer som elevernes rådgiver i faglige og ikke-faglige sammenhænge. I begyndelsen af skoleåret laver studievejlederen i samarbejde med faglærerne et kursus i studieteknik. I løbet af skoleåret følger en introduktionssamtale med alle elever. I løbet af skoleåret vil studievejlederen desuden orientere om valgfag i 2.g/3.g/2.hf og IB, uddannelses- og erhvervsmuligheder samt eksamen. Du kan altid henvende dig til din studievejleder, der har kontor i Vg1 og V2.

TERMINSPRØVE

I løbet af februar eller marts måned afvikles der terminsprøver i de fag, der afsluttes med eksamen til sommer

Årsprøve

Efter 1.g og 2.g afholdes der et antal skriftlige og mundtlige prøver, der ikke indgår i studentereksamen. Antallet af mundtlige årsprøver kan variere.

TRANSPORTUDGIFTER

Der kan opnås rabat på transportudgifter ved køb af et ungdomskort.
Du skal selv søge om kortet på www.ungdomskort.dk.
Vær opmærksom på, at der er mindst 2 ugers behandlingstid ved bestilling.

SU


Alle, der er i gang med en ungdomsuddannelse, kan få stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU), når de er fyldt 18 år.

SU udbetales fra det kvartal, der begynder, efter at man er fyldt 18. Har man f. eks. fødselsdag den 2. januar, får man støtte fra den 1. april.

Er man fyldt 20 år og bor man ikke hjemme, kan man få SU som udeboende (det giver et højere beløb). Udeboende under 20 år kan under visse omstændigheder få dispensation for aldersreglen, fx hvis forældrene bor langt fra skolen (mindst 20 km. eller 75 minutters rejsetid med offentlig transport), hvis eleven har været udeboende i et år, før han/hun fik ret til SU, eller hvis der er ganske særlige forhold i hjemmet. Her tænkes på boligforhold og sociale forhold i øvrigt. De 18-19-åriges grundstipendium kan suppleres med et tillægsstipendium, der afhænger af forældrenes indtægt 2 år tilbage. Man bruger forældrenes bruttoindtægt og justerer den, hvis man har mindreårige søskende.

Modtager man SU, skal man være opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget man selv må tjene, før der bliver skåret ned i ens SU. Du kan læse alt om beløb, beløbsgrænser, ansøgning og muligheder for SU-lån på www.su.dk.

Du kan også kontakte skolens kontor, som gerne hjælper med svar og hjælp til at søge om SU.


Kontaktoplysninger

Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding

Telefonummer 76 33 96 00 (med omstilling til rektor, uddannelsesledere, studievejledere, kantine mm.)

Bankkontonummer: 02164069030866

E-mail: kg@kolding-gym.dk