Skip to main content

Elevråd

Kolding Gymnasiums elevråd består af 1 repræsentant fra hver klasse, som vælges i klasserne i starten af hvert skoleår. Det giver et godt samarbejde på tværs af STX, HF og IB.

Elevrådet har en god kontakt til skolens ledelse, og gennem mange aktive udvalg, der bl.a. fokuserer på en god kantine, godt socialt liv på KG og et godt undervisningsmiljø, har skolens elever stor indflydelse på Kolding Gymnasiums hverdag.

Elevrådet lægger dagsordener og referater ud til eleverne i Lectio.

Mansor Ahmadi, elevrådsformand