Skip to main content

Engelsk A,
Spansk A, Tysk B

Om studieretningen

  • Hvordan er det at bo i Spanien?
  • Kan sprog nedbryde grænser?
  • Hvilke udfordringer har tyske unge?

Vi beskæftiger os med sprog, kultur og samfundsforhold i engelssprogede-, spansksprogede samt tysksprogede lande.

Vi elsker sprog, og vi tror på, at sprog bringer os tættere sammen.

Vi arbejder gerne i temantiske forløb. Det kan fx være forløb om ungdomskultur, hvor vi læser litteratur, ser film og bruger vores sprog.

Vi samarbejder med skoler i andre lande og besøger i løbet af de tre år både Tyskland, Spanien og England, så sprogene bliver trænet.

Fremtidsmuligheder

De sproglige studieretninger giver dig en god indgang til mange studier, men især studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation.

Giver adgang til …
Se, hvad studieretningen giver adgang til

Spansk A

Engelsk A

Tysk B

Headline

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Engelsk A X X X
Spansk A X X X
Tysk B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Matematik C X
Historie A X X X
Old C X
Samfundsfag C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Nat.vid. fag C 1 X
Nat.vid. fag C 2/Latin C X
Fysik C X
Idræt C X X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
C/Løft X
C/Løft X
C/Løft X

Særlige bemærkninger

Et af de naturvidenskabelige fag på C-niveau kan erstattes af Latin C. I denne studieretning er der ikke krav om hverken Matematik B eller naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Ret til ændringer forbeholdes.