Skip to main content

Engelsk A, Tysk A,
Samfundsfag B

Om studieretningen
  • Kan England holde sin position i Europa efter Brexit?
  • Vil Tyskland efter Merkels farvel stadig være ledende i Europa?
  • Hvordan hænger sprog og kultur sammen?

Vi beskæftiger os med sprog, kultur og samfundsforhold i engelssprogede- samt tysksprogede lande.

Vi elsker sprog.

Vi undersøger gennem læsning af samfundsvidenskabelig litteratur og skønlitterære værker tendenser inden for emner som ungdomskultur, integrationspolitik og kriminalitet.

Vi arbejder sammen med Koldinghus og interesserer os for grænselandet mellem Tyskland og Danmark.

Studieturene går oftest til tysk- eller engelsktalende lande som Tyskland, Irland, Skotland eller England.

Fremtidsmuligheder

De sproglige studieretninger giver dig en god indgang til mange studier, men især studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation.

Tysk A

Engelsk A

Samfundsfag B

Studieretningsfag
Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Engelsk A X X X
Tysk A X X X
Samfundsfag B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Matematik B X X
Historie A X X X
Old C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Nat.vid. fag C 1 X
Nat.vid. fag C 2/Latin C X
Fysik C X
Idræt C X X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
Nat.vid. fag B X
C/Løft X
C/Løft X

Særlige bemærkninger

Der skal vælges et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Et af de naturvidenskabelige fag på C-niveau kan erstattes af Latin C. Ret til ændringer forbeholdes.