Skip to main content

Fritagelse for idræt

Fravær og sygemelding

Eleverne har pligt til at melde sygdom/fravær til skolen. Ved sygdom, der forventes at vare mere end en dag, skal studievejlederen på den første sygedag underrettes via en besked i lectio. Desuden skal fraværet efterfølgende angives i lectio under “fraværsårsager”, når lektionerne er afholdt.

Ved sygdom af maksimalt en dags varighed angives årsagen til fraværet for hver lektion direkte under “fraværsårsager”. Her skal studievejlederen ikke først underrettes via besked i lectio.

I særlige tilfælde kan ledelsen kræve aflevering af lægeerklæring, som betales af eleven selv.

Fritagelse for idræt

Det kræver en lægeerklæring, hvis man skal fritages helt eller delvist for deltagelse i den fysiske aktivitet i idrætsundervisningen i en kortere eller længere periode. Lægen skal angive fritagelsens varighed og omfang. Udgiften til lægeerklæringen betales af eleven selv.

Elever, der fritages helt for idræt, skal have et erstatningsfag (på C-niveau).

Alle elever, der skal fritages helt eller delvist fra undervisningen i idræt, starter med at opsøge uddannelseslederen for uddannelsen.