Skip to main content

Kolding Gymnasiums Venner

Kolding Gymnasiums Venner (KGV) er en forening, som giver uddannelsesstøtte til nuværende elever og dimittender fra KG.

Uddannelsesstøtte

Elever og dimittender fra KG kan søge om uddannelsstøtte til kompetencegivende uddannelser, f.eks i forbindelse med studiestart, studieture eller længerevarende studieophold i udlandet. Støtten gives typisk i form at et rentefrit lån, der tilbagebetales efter endt studietid. Mange tidligere elever har gennem årene modtaget støtte fra “Kolding Gymnasiums Venner” i forbindelse med deres studier.

Hent ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist er 15. januar og 15. august.

Legater

KGV står desuden hvert år bag uddeling af ca. 4 legater a 2.500 kr. Disse legater gives til elever, der yder en ekstraordinær indsats på skolen, fagligt og/eller socialt. Der er ikke mulighed for at søge legater.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, heraf ét valgt af skolens lærere. Elevrådet har en observatør i foreningen.

Der er generalforsamling i foreningen den tredje tirsdag i november.

Kontakt KGs administration for yderligere information om Kolding Gymnasiums Venner.

Medlemskontingentet, som fastsættes på den årlige generalforsamling, er p.t. 50,00 kr.

Pengene kan indbetales på reg. nr. 1551 konto 610-9519.

Læs foreningens fundats.

Andre legater

Hvis du vil søge andre legater, som ikke har med KG at gøre, kan du fx. søge på følgende hjemmeside, som en af skolens tidligere elever har været med til at udvikle: https://www.fundraising.how/da-dk/artikler/studerende/.