Skip to main content

Matematik A,
Fysik A, Kemi B

Om studieretningen
  • Hvorfor er programmering vigtigt?
  • Hvad kan en mikroprocessor?
  • Hvordan fungerer en smartphone?

Vi undersøger, hvordan verden fungerer. Dels ved at beskrive fænomener matematisk, men i høj grad også at undersøge verden gennem eksperimenter.

Vi arbejder med Arduino, hvor vi snuser til programmering og computational thinking via en mikroprocessor og et simpelt programmeringssprog.

Vi lærer om sensorer og får derved en større indsigt i, hvordan eksempelvis en telefon eller forskellige smart-gadgets fungerer ved at kunne måle og forholde sig til omverdenen via input.

Vi samarbejder med Kolding Realskole, hvor vi fra KG får lov til at prøve at undervise grundskoleeleverne.

Studieturen kan gå til alle steder på kloden. Vi har fx været i Grækenland, Italien, Spanien og i Portugal.

Fremtidsmuligheder
De naturvidenskabelige studieretninger giver adgang til næsten alle sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Hvis du interesserer dig for naturvidenskab og matematik, vil denne studieretning måske være det rigtige for dig.

Giver adgang til…

Se, hvad studieretningen giver adgang til

Fysik A

Matematik A

Kemi B

Headline

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Matematik A X X X
Fysik A X X X
Kemi B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Engelsk B X X
2. fremmedsprog X X (X)
Historie A X X X
Old C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Samfundsfag C X
Nat.vid. fag C X
Idræt C X X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
C/Løft X
C/Løft X

Særlige bemærkninger

Ingen bindinger på valgfag (hvis du har tysk som 2. fremmedsprog). Elever med spA/frA har brugt et valgfag. Ret til ændringer forbeholdes.