Skip to main content

Matematik A,
Fysik B, Kemi B

Om studieretningen
  • Falder antibrint opad?
  • Kan man spise bestrålet mad?
  • Hvordan spredes et rygte?

På denne studieretning kommer du til at arbejde både med teori, forsøg og eksperimenter. I fagene får du en forståelse for den fysiske verden med fokus på fysiske fænomener (fysik) og stoffers opbygning og omsætning (kemi).

Studieturen kan gå mange steder hen. Vi har været overalt i Europa.

Fremtidsmuligheder
De naturvidenskabelige studieretninger giver adgang til næsten alle sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Hvis du interesserer dig for naturvidenskab og matematik, vil denne studieretning måske være det rigtige for dig.

Giver adgang til…

Se, hvad studieretningen giver adgang til

Fysik B

Matematik A

Kemi B

Headline

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Bioteknologi A X X X
Matematik A X X
Fysik B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Engelsk B X X
2. fremmedsprog X X (X)
Historie A X X X
Old C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Samfundsfag C X
Nat.vid. fag C X
Idræt C X X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
C/Løft X
C/Løft X
C X

Der skal vælges mindst 1 fag på A-niveau (hvis du har tysk som 2. fremmedsprog). Elever med spA/frA har brugt et vagfag. Der skal være naturvidenskabelige fag på ABB-niveau, BBB-niveau eller BBCC-niveau. Ret til ændringer forbeholdes.