Skip to main content

Matematik A, 
Kemi A, Fysik B

Om studieretningen
  • Hvad kræver det at fremstille medicin?
  • Hvad er Snells lov
  • Hvordan laver man en røgmaskine?

Vi elsker at løse problemer både teoretisk og praktisk i laboratoriet.

Vi arbejder med fremstillingen af medicin og undersøger samspillet mellem deres kemiske egenskaber og deres virkning.

Vi arbejder med analyse af spektre i kemi, som er detektiv-opgaver, hvor man ud fra et spekter kan bestemme, i hvilken rækkefølge atomerne sidder i et molekyle.

På studieretningen besøger vi SDU, hvor vi laver forsøg i deres store laboratorier. Vi samarbejder også med virksomheder, hvor vi får lov til at arbejde med matematiske problemstillinger.

Studieturen går forskellige steder hen fx til Grækenland, Italien, Malta eller Italien, hvor vi ofte besøger vingårde, bryggerier eller olivenproduktioner.

Fremtidsmuligheder

De naturvidenskabelige studieretninger giver adgang til næsten alle sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Hvis du interesserer dig for naturvidenskab og matematik, vil denne studieretning måske være det rigtige for dig.

Giver adgang til…

Se, hvad studieretningen giver adgang til

Kemi A

Matematik A

Fysik B

Studieretningsfag
Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Matematik A X X X
Kemi A X X X
Fysik B X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Engelsk B X X
2. fremmedsprog X X (X)
Historie A X X X
Old C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Samfundsfag C X
Nat.vid. fag C X
Idræt C X X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
C/Løft X
C/Løft X

Særlige bemærkninger

Ingen bindinger på valgfag (hvis du har tysk som 2. fremmedsprog). Elever med spA/frA har brugt et valgfag. Ret til ændringer forbeholdes.