Skip to main content

Next level in science

Det er med stor fornøjelse, at Kolding Gymnasium inviterer byens grundskoler til Next level in Science.

Next level in Science er tilrettelagt i samråd med undervisere i naturvidenskab i grundskolen og de enkelte forløb tjener som et eksperimentelt supplement til og en naturlig forlængelse af naturvidenskabsundervisningen i grundskolen.

Emnerne for forløbene tager således udgangspunkt i de fællesfaglige fokusområder for de naturvidenskabelige fag i grundskolen, og det er tanken, at forløbene kan indgå direkte i undervisningsforløbene inden for fokusområderne.

Workshops

Læs mere om de forskellige workshops vi tilbyder ved at trykke på nedenstående links: 

Tilmelding 

Da vi kun vil kunne afvikle et begrænset antal af de enkelte forløb, vil tilmelding ske efter først til mølle-princippet. 

Kontakt

For tilmelding skal man henvende sig til vores koordinator for vores Next level in Science-forløb Lars Vejen Jensen:  lj@kolding-gym.dk

Next Level in Science forløb

Bemærk 1 lektion er 90 minutter

Laktoseintolerans og produktion af laktosefri mælk


Biologi/bioteknologi. Genteknologiske undersøgelser og bioteknologisk produktion

I denne workshop arbejder vi med gelelektroforese til at påvise laktoseintolerance. Vi skal også producere laktosefri mælk ved hjælp af laktase-enzymet

Omfang: 3 lektioner. Gerne samme dag. Kan også være over to dage 1+2 lektioner

Spændingsrækken og batterier. LED lys.


Fysik og kemi. Energi

I denne workshop undersøger vi hvordan et batteri virker. Vi fremstiller vores egne batterier og en LED lampe.

Omfang: 2 lektioner. Gerne samme dag. 

Hvad er der i pillen?


Kemi. Organisk kemi. Sundhed

I denne workshop arbejder vi med organisk kemi. Vi fremstiller og undersøger lægemiddelstoffet acetylsalicylsyre, som er det aktive stof i Treo. Vi fremstiller en ”brusetablet”.

Omfang: 3×2 lektioner. De første to gange skal ligge mindst en uge fra hinanden. 

Fremstilling og undersøgelse af bioethanol


Biologi og Kemi. Energi

I denne workshop arbejder vi med fremstilling af ethanol ud fra papir.  Vi arbejder med teori om enzymer samt destillation og titrering til at bestemme mængden af den dannede ethanol.

Omfang: 5 lektioner (over 2 uger). 

Vedvarende energi og Power to X


Geografi og Fysik. Energi

I denne workshop undersøger vi vedvarende energis potentiale i Danmark og laver forsøg med vindenergi. Vi undersøger hvordan kan man udnytte overskuds energi og laver forsøg med Power to X.

Omfang: 3 lektioner. Gerne samme dag. Kan også være over to dage 1+2 lektioner

Golfstrømmen, strålingsbalancen, albedo


Geografi. Klima

I denne workshop undersøger vi jordens klimasystem og vores påvirkning på det. Vi arbejder med et kvalitativt eksperiment med Golfstrømmen samt kvantitative eksperimenter med strålingsbalancen.

Omfang: 2-3 lektioner på samme dag (afhængigt af klassens størrelse)

Svedekasser


Biologi og fysik. Sundhed

I denne workshop arbejder vi med hvilestofskifte. Vi arbejder med energien som omsættes i kroppen, bliver brugt til varme og fordampning. Vi laver eksperimenter med elever i svedekasser medens der måles temperatur og luftfugtigheden

Omfang: 3 lektioner på samme dag.