Faglighed, fællesskab og forskellighed med globalt perspektiv

Læs mere

Mission


Vi vil udvikle nysgerrige, vidende, uafhængige og ansvarlige elever, som kan gøre en forskel 
gennem interkulturel forståelse og respekt.

We aim to develop inquiring, knowledgeable, independent, and responsible students, who are able to make a difference through intercultural understanding and respect

Missionen beskriver Kolding Gymnasiums eksistensberettigelse. Den tydeliggør HVAD vi gør for HVEM. Med missionen udtrykker vi, hvordan vi vil gøre en forskel.

Missionen vil altid skulle pege mod en opfyldelse af formålsparagraffen for gymnasiet, der er beskrevet i Gymnasielovens § 2. Missionen understøtter formålsparagraffens budskab omkring bl.a. at skulle være almendannende og studieforberedende.

Vision 2020

 

Vi vil skabe grobund for faglighed, fællesskab og forskellighed med globalt perspektiv

We aim to create a strong foundation for knowledge, community and diversity with a global perspective

Visionen udtrykker Kolding Gymnasiums ledestjerne for de strategiske valg i strategiperioden og for alle aktiviteter, der igangsættes undervejs.

Visionen sætter kursen og giver nogle helt overordnede pejlemærker at styre efter for at videreudvikle Kolding Gymnasium.

 

Værdigrundlag

Værdierne beskriver, hvordan vi gør tingene på Kolding Gymnasium. De rummer essensen af vores identitet – vores DNA. Værdigrundlaget vil altid have grundlag i den gældende kultur, men skal samtidig sikre, at vi i dagligdagen kan udfordre hinanden på holdninger og adfærd. Værdierne skal sikre, at vi hele tiden er bevidste om, hvordan vi ønsker at forholde os til vores kerneopgave, vores elever og hinanden.

 

Kvalitet

Vi tror på, at den bedst mulige læring skabes gennem høj faglighed og kvalitet i alt, hvad vi gør i alle aspekter af skolens aktiviteter.

Fællesskab

Vi værner om fælleskabet som en ramme, der er kendetegnet ved respekt for hinanden og plads til udfoldelse, samarbejde og gensidig læring.

Nytænkning

Vi ser kreativitet og innovation som en forudsætning for en løbende pædagogisk udvikling af skolen, der sikrer, at vi hele tiden forbedrer os og er foran.