Skip to main content

På Kolding Gymnasium får du kvalificeret hjælp 

IT-hjælpemidler

Ordblinde har mulighed for at få:

 • Programpakke til PC eller Mac eller IT-Rygsæk. Programmerne er hjælpeprogrammer til stavning og oplæsning og findes på alle studierelevante sprog
 • Hjælp til installation af programmer og instruktion i brugen af programmerne
 • Scannerpen
 • Adgang til Notas digitale bibliotek (mulighed for låne E- og lydbøger)
 • Rammebevilling til bestilling af bøger hos Nota
 • Studiestøttetimer (SPS-timer) pr. semester til særlig støtte
 • Ekstra tid til skriftlige og mundtlige eksaminer efter behov
 • Hjælp til strukturering og planlægning af større skriftlige opgaver
 • Netværk med andre ordblinde
 • Rådgivning og hjælp af en læsevejleder

For at få hjælpemidler skal man være ordblind og overveje hvilke hjælpemidler man har brug for. 

Ordblind

Brochure om ordblindhed

ORDBLINDHED

Bliv testet for ordblindhed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque.

SPS

Få SPS – specialpædagogisk støtte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed eller dysleksi er en funktionsnedsættelse, hvor man har problemer med afkodning af lyd. Det kan give særlige udfordringer med skriftsproget, når man skal læse, stave eller skrive.

Der er ca. 5-7% af befolkningen, der er ordblinde. Ordblinde er mindst lige så intelligente som andre, og ordblindhed behøver ikke være en begrænsning. Der kan være stor individuel forskel på, hvilke udfordringer en ordblind har, og derfor er udredning og korrekt hjælp vigtig.

Ordblindhed er en blivende tilstand og forsvinder ikke eller bliver bedre. Men man kan, med den rette hjælp, få undervisning og hjælpemidler som afhjælper og kompenserer for de ting man har svært ved.

Kendte ordblinde

Mange ordblinde tænker anderledes og kreativt. Det kan i mange sammenhænge være en særlig god egenskab. Der er mange kendte ordblinde som vidner om dette. Fx. John Lennon, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Jennifer Aniston, Jamie Oliver,Tom Cruise, Thomas Blackman og Ghita Nørby.

LÆSEVEJLEDNINGEN PÅ KG

Alle klasser på Kolding Gymnasium har tilknyttet en læse- og skrivevejleder, som står til rådighed for klassen. Man kan finde mig på mit kontor, C2 eller henvende sig på mail eller via Lectio.

Mette Ulrich
Læsevejleder
Kontor C2
MUL@kolding-gym.dk

Emil Baagøe

“Det var først på gymnasiet, at jeg fandt ud af, at jeg var ordblind. Dét har ikke begrænset mig – hverken i gymnasiet eller i mit studievalg. Jeg er altid blevet bakket op af mine forældre, og det var ikke tabu at være ordblind. Min mor læste altid mine opgaver igennem og støttede mig på dén måde.
I læsevejledningen på KG fik jeg hjælp til at se, hvordan jeg kunne forbedre mine skriftlige opgaver. Læsevejlederen og jeg læste opgaven sammen, og vi rettede sammen. På den måde fik jeg nogle fif til, hvad jeg skal huske, når jeg skriver opgaver. Også det at få længere tid til eksamen hjalp mig til at møde eksamenerne med oprejst pande. Det gav mig en ro til at fokusere på opgaverne. Men det vigtigste for mig var at erkende, at jeg skal bruge længere tid end andre på at læse en tekst eller skrive en opgave. Men jeg ved, at jeg kan nå de samme mål som alle andre.”

Hvem bliver testet?

Alle elever der starter på Kolding Gymnasium gennemgår en læse- og stave-screening for at undersøge, om de har behov særlig hjælp. Vi tilbyder fx læsehastighedskursus, stavekursus eller hjælp til elever med dansk som andetsprog. Elever, der i screeningen viser tegn på ordblindhed, bliver tilbudt en ordblindetest, som afslører om man er ordblind eller ej.

Hjælpemidler til ordblinde på Kolding Gymnasium

Ordblinde har mulighed for at få:

 • Programpakke til PC eller Mac eller IT-Rygsæk. Programmerne er hjælpeprogrammer til stavning og oplæsning og findes på alle studierelevante sprog
 • Hjælp til installation af programmer og instruktion i brugen af programmerne
 • Scannerpen
 • Adgang til Notas digitale bibliotek (mulighed for låne E- og lydbøger)
 • Rammebevilling til bestilling af bøger hos Nota
 • Studiestøttetimer (SPS-timer) pr. semester til særlig støtte
 • Ekstra tid til skriftlige og mundtlige eksaminer efter behov
 • Hjælp til strukturering og planlægning af større skriftlige opgaver
 • Netværk med andre ordblinde
 • Rådgivning og hjælp af en læsevejleder

For at få hjælpemidler skal man være ordblind og overveje hvilke hjælpemidler man har brug for. 

Hvad så når man er ordblind?

Efter ordblindetesten får man resultatet med det samme, og læsevejlederen orienterer om de forskellige mulige hjælpemidler. De fleste bestiller skolen en læse/skriveværktøjer til med det samme. Det er programmet IntoWords. Vi kan også bestille adgang til Nota (Ord/blinde-bibliotek), hvor både fag- og skønlitteratur ligger som e-/lydbøger.

 • Vi kan søge om forlænget tid til eksamener.
 • Vi kan i nogle tilfælde søge adgang til IntoWords (læse-skriveværktøjer) og Nota (blinde/ordblindebibliotek = Lydbøger/e-bøger). Det kan være hjælpsomt, hvis du f.eks. er dårlig til at koncentrere dig.
 • Hvis du og dine forældre ønsker det, kan der også være kontakt mellem din SPS-koordinator og dine forældre (opstartsmøde/statusmøde og løbende kontakt).
 • Din SPS-koordinator kan deltage i netværksmøder med kommunen, psykiatrien m.fl.
Hvordan støtter man som familie?

Det er vigtigt at anerkende, at dit barn er ordblind. Det kan man gøre ved at bakke op, og opfordre til at tage imod de forskellige hjælpemidler/hjælp.

IT-rygsæk og programmer

Når programpakken eller IT-rygsækken er leveret på skolen, får eleverne hjælp til at få programmerne installeret. Efterfølgende instrueres de i brugen.

Hvad er SPS-timer (Special Pædagogisk Støtte)

Alle ordblinde har SPS-timer til rådighed hvert semester. De bruges til støtteundervisning med en lærer. I disse timer fokuseres der på at kompensere for netop de ting, som du har svært ved, og du lærer at finde nogle brugbare løsninger, der imødekommer den enkelte elevs behov. Det kan være fx være begrebsforståelse, opgavestrukturering, rette- og skrivestrategier.

Nye ordblinde bliver indkaldt til et møde, hvor de får en snak om, hvordan man kan bruge timerne, og hvad de evt. har behov for. Læsevejlederne hjælper med at formidle kontakt til de lærere, underviser i støttetimerne. Eleven og SPS-læreren koordinerer selv, hvornår timerne afholdes, men de skal som udgangspunkt placeres, når eleven ikke har anden undervisning. Eleven bruger de SPS-timer, der er behov for (max 20 pr. semester).

Hvordan kan man bruge NOTA biblioteket?

Det digitale bibliotek indeholder både fag- og skønlitteratur. Som ordblind kan man downloade både e-bøger og lydbøger, så man har mulighed for at få læst bøgerne op på sin computer eller mobiltelefon. Nota har også apps til både android og iPhone, som gør det let at anvende lydbøger på sin telefon.

Størstedelen af de bøger der anvendes i undervisningen på Kolding Gymnasium, findes i Nota. Ordblinde har mulighed for at få scannet bøger, der ikke i forvejen findes hos Nota. Kontakt din læsevejleder, hvis du får det behov.

Hvad gør man til eksamen?

Læsevejlederne indkalder til informationsmøde inden årsprøver og eksaminer, og her får du information om, hvordan det kommer til at forløbe.

Hvad gør man efter sin ungdomsuddannelse?

Hvis du skal direkte videre i uddannelsessystemet, må du beholde dine hjælpemidler.

Ellers skal du aflevere alle hjælpemidlerne til skolen og licensen til hjælpeprogrammerne ophører. Du skal huske, at du på videregående uddannelser har de samme muligheder for at få SPS-støtte, og at uddannelsesinstitutionerne har tilknyttet læsevejledere.

Man kan altid kontakte en læsevejleder

Alle elever på Kolding Gymnasium har mulighed for at kontakte en læsevejleder, så der er altid mulighed for, både som elev og forældre, at kontakte en læsevejleder, hvis der er noget man er i tvivl om, eller skal have hjælp til.