Skip to main content

Tilbage til ABC

KG’s rusmiddelpolitik

At tage stoffer er ikke foreneligt med at tage en ungdomsuddannelse. Hvis du som elev har problemer med rusmidler, vil vi gerne i dialog med dig og hjælpe dig. Vi vil opfordre dig til at tage kontakt til din studievejleder eller en fra ledelsen, så vi kan hjælpe dig videre.

Hvis du som forælder opdager, at dit barn har problemer med rusmidler, vil vi gerne i dialog med dig for at hjælpe dit barn. Vi vil opfordre dig til at skrive eller ringe til en studievejleder eller en fra ledelsen, så vi sammen kan hjælpe dit barn videre.

Find kontaktoplysninger her.