Skip to main content

Samfundsfag A, 
Engelsk A

Om studieretningen
  • Hvordan kunne Trump tabe valget i 2020 i USA?
  • Er Metoo blot en fase?
  • Er ulighed godt?

Vi beskæftiger os med samfundsforhold og politik i engelsktalende lande.

Fagene undersøger hver for sig og i samarbejde aktuelle debatter, og hvad der historisk ligger bagved.

Vi arbejder bredt med alt fra spillefilm til statistik, så emnerne bliver belyst fra så mange vinkler som muligt.

Vi debatterer vigtige emner, hvor der ikke altid er et facit.

Vi får besøg af specialister som journalister eller politikere, der kan hjælpe os med få et spændende indblik i en verden, som hele tiden forandrer sig.

Studieturen går oftest til engelsktalende lande som England, Irland, Skotland eller USA.

Fremtidsmuligheder

De samfundsvidenskabelige studieretninger giver adgang til rigtig mange uddannelser, specielt inden for det samfundsfaglige område. Hvis du gerne vil studere noget med økonomi, jura eller politik, så bliver du klædt godt på med denne studieretning.

Giver adgang til…

Se, hvad studieretningen giver adgang til

Engelsk A

Samfundsfag A

Headline

Fag 1. G 2. G 3. G
Studieretningsfag
Samfundsfag A X X X
Engelsk A X X X
Obligatoriske fag
Dansk A X X X
Matematik B X X
2. fremmedsprog X X (X)
Historie A X X X
Old C X
Religion C X
Kunstnerisk fag C X
Nat.vid. fag C 1 X
Nat.vid. fag C 2 X
Fysik C X
Idræt C X X X
SRP X
AP X
NV X
Valgfag
Nat.vid. fag B X
C/Løft X
C/Løft X

Særlige bemærkninger

Der skal vælges et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Elever med spA/frA har brugt et valgfag. Ret til ændringer forbeholdes.