Skip to main content

Forløbsoverblik

Tilbage til oversigt

Problemformulering & opgaveformulering

Tilbage til oversigt

Studieretningsopgavens skriftlige produkt

Tilbage til oversigt

Den mundtlige årsprøve

Tilbage til oversigt

Videoeksempler

SRO mundtligt oplæg

SRO mundtligt oplæg

SRO mundtligt oplæg

SRO mundtligt oplæg

Formalia i opgavebesvarelsen

Tilbage til oversigt