Skip to main content

Trivsel på KG

Gymnasieårene skal selvfølgelig være nogle af de bedste år i ens liv. For at sikre det igangsatte Kolding Gymnasium med økonomisk støtte fra Region Syddanmark i august 2020 et 3-årigt projekt kaldet ”Større trivsel gennem fællesskaber”. Projektet har fokus på at få eleverne på Kolding Gymnasium til at indgå i mange positive fællesskaber, hvor der er plads til alle.

Tryghed og gensidig respekt

Konkret er der ved at indføre ”klassens timer” blevet arbejdet med at få gode klassefællesskaber med høj tryghed og gensidig respekt. Der er desuden i hver klasse blevet etableret et elevteam, der har fået til opgave at få igangsat aktiviteter for klassen i fritiden for at styrke sammenholdet.

Derudover har der efter skoletid været en lang række frivillige aktiviteter på tværs af alle klasser. Aktiviteterne har her spændt over alt lige fra volleyball, fodbold, kajakroning, yoga og badminton til poetry club og debatklub. Disse aktiviteter har suppleret aktiviteter som musical, skoleblad og festforeninger, som i forvejen var på Kolding Gymnasium.

Trivsel giver lyst til læring

I undervisningen har lærerne haft fokus på at tænke sociale relationer ind i undervisningen, så det faglige i højere grad formidles via arbejdsformer, der fremmer positive relationer. Her har lærerne været på kurser i nye arbejdsformer og udvekslet gode idéer indbyrdes.

Skolens rektor, Sune Hother Petersen, er imponeret over det engagement som både ansatte og elever har lagt i trivselsprojekt: ”Der er en særlig KG-ånd, hvor der er stor opmærksomhed på, at alle skal være en del af skolens fællesskab, og at man også deltager i og bidrager til det”, konstaterer han. Det er han særligt glad for, fordi undersøgelser viser, at god trivsel blandt eleverne også øger deres lyst til at lære. Han forventer derfor også, at trivselsprojektet som en sidegevinst vil føre til bedre faglige resultater og sikre en endnu større gennemførsel på Kolding Gymnasium.

KG Club

En af de elever, der gjort en stor indsats for at fremme fællesskabet og KG-ånden på Kolding Gymnasium, er Caroline Fenger Grondin, der bliver student til sommer. Hun er formand for foreningen ”KG Club”, der arrangerer forskellige happenings for at fremme fællesskabet. F.eks. har KG Club i ugen op til vinterferien solgt roser til 5 kr, som man kunne give til en elev eller lærer, som man satte stor pris på. I tiden op jul blev der bl.a. arrangeret pakkeleg, julekonkurrencer og en fodboldturnering.

Kolding Gymnasiums trivselsprojekt er nu halvvejs og er netop blevet midtvejsevalueret for Region Syddanmark af konsulentfirmaet Pluss, og her er vurderingen ”at projektet gennem et målrettet fokus på trivselsaktiviteter og inddragelse af eleverne, har fået udviklet en effektfuld model for at øge elevernes trivsel og tilhørsforhold til KG.”

Fortsætter til 2023

Projektet fortsætter med støtte indtil juni 2023, men erfaringerne er så gode, at Kolding Gymnasium vil fortsætte trivselsaktiviteterne også efter projektperioden.