Skip to main content

UDGIFTER FOR ELEVER

Rejseudgifter

Til deltagelse i ekskursioner og studieture må elever påregnes en vis egenbetaling. På nogle endagsekskursioner opkræves der 100 kr. For 2-3-dages ekskursioner i 2.g eller på valgfagshold i 2.hf/3.g må eleverne/kursisterne påregne en udgift på 500-1.000 kr. Og for studieturen i 2.hf/3.g må der påregnes en udgift på op til 4.000 kr.

Skolens elever opfordres ved skolestart på 1. årgang til løbende at spare op til de større ture.

Kopiering og print 


Hver elev får tildelt 400 ”klip” til brug for kopiering og udprintning. 1 sort-hvid print eller kopi tæller et klip, 1 farveprint/farvekopi tæller 4 klip. Når de 400 klip er brugt, kan yderligere klip købes på kontoret. Prisen er 1 kr. pr. klip, og der sælges minimum 25 klip.

Udgifter til andre materialer


Udgifter til lommeregner og ordbøger afholdes af eleven selv. Skolen har besluttet, at alle elever forventes at have en lommeregner svarende til TI30 ved skolestart. Elever, der afslutter matematik på B- eller A-niveau, skal undervises i brug af CAS-værktøj. Skolen tilbyder samlet indkøb af lommeregnere i starten af skoleåret.