Skip to main content

Udmeldelse

Elever (og forældre), der er i tvivl om, hvorvidt de skal fortsætte uddannelsen, er altid velkomne til at kontakte en uddannelsesleder eller studievejleder med henblik på en samtale.

Elever, der ønsker at afbryde deres uddannelsesforløb, skal kontakte deres studievejleder. Elever under 18 år kan kun udmeldes, hvis skolen får forældrenes skriftlige accept.

Skolen kan melde elever ud, der ikke er tilstrækkeligt studieaktive, eller som groft tilsidesætter skolens studie- og ordensregler. En udmeldelse vil som regel ske efter forudgående sanktioner (samtale og/eller advarsel).

Andre relevante informationer til forældre kan findes i skolens Studie- og ordensregler.