Skip to main content

Værdigrundlag

Faglighed

Vi tror på, at den bedst mulige læring skabes gennem høj faglighed og kvalitet i alt, hvad vi gør i alle aspekter af vores aktiviteter.

Nytænkning

Vi ser kreativitet og innovation som en naturlig del af udvikling og er på forkant inden for de områder, der er afgørende for vores fremtid.

Fællesskab

Vi værner om det forpligtende fællesskab med respekt for hinanden og plads til udfoldelse, samarbejde og gensidig læring.

Ambition

Vi er ambitiøse på egne og hinandens vegne og har modet til at udfordre det eksisterende med blik for helheden.