Skip to main content

SPANSK


Metoder og begreber

Spanskfaget er et humanistisk fag på linje med de andre sprogfag og dansk. De metoder, vi bruger i analysearbejdet, er derfor de samme, som du bruger i dansk og engelsk (se under disse fag). Klik her for at komme til dansksiden.

I forbindelse med SRO og SRP skal du inddrage citater på spansk.

Tilbage til oversigt

Eksamen

A-niveau (STX)
Skriftlig eksamen

Den skriftlige eksamen i spansk består af to dele:

Delprøve 1 uden hjælpemidler

Delprøve 2 med alle hjælpemidler (3 timer)

De to delprøver handler om det samme emne. Emnet ligger inden for faget, men er ikke nødvendigvis et, du har arbejdet med i timerne.

Delprøve 1:
Prøven udleveres i papirform og skal besvares i hånden. Du må ikke bruge nogen form for hjælpemidler.


Prøven består af:

  • En kort tekst (½-1 normalside), fx et interview eller en artikel om et emne. Der er gloser til teksten, men du skal forstå tekstens indhold uden at slå yderligere gloser op for at kunne løse opgaverne. Du skal også være forberedt på, at du skal inddrage teksten i delprøve 2.
  • 14 opgaver, der tester bl.a. din tekstforståelse, grammatiske forståelse, ordforråd og evne til at skrive sammenhængende sætninger på spansk uden hjælpemidler.

 
Opgaverne kan være spørgsmål/svar matches, sandt/falsk, synonymer/antonymer, valg af verbalbøjninger, beskrivelser af billeder m.m.

Delprøve 2
Prøven besvares på computer. Adgang til internettet og kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Men du må gerne bruge ordbogen.com, som du normalt bruger i undervisningen samt evt. andre sider, som din lærer tydeligt har givet tilladelse til og som er nævnt i holdets undervisningsbeskrivelse. Besvarelsen afleveres efter 3 timer.
 
I delprøve 2 skal du:

  • skrive en tekst på ca. 250 ord i en af følgende genrer: artikel, brev, dagbog, læserbrev, blogindlæg.
  • inddrage teksten fra delprøve 1.
  • inddrage materiale efter eget valg fra delprøve 2.
  • indsætte en reference i parentes eller fodnote, når du inddrager materialet fra delprøve 1 og 2.
  • udvælge og inddrage 5 verber fra en boks i opgaveformuleringen. Disse fem verber fra boksen skal du bruge i tre verbaltider, som opgaveformuleringen beder dig om. Du skal angive (i parentes eller fodnote) hvilken tid, du har bøjet verbet i.
Arbejdet med skriftlighed i timerne

  • Du skal oparbejde et basalt, alment ordforråd og en basal viden om grammatik, som sidder på rygmarven. Det er nødvendigt for at klare delprøve 1 – men også for at kunne klare sig i virkelige situationer med spansktalende.

  • Du skal øve dig i at bruge de hjælpemidler, som du introduceres til i undervisningen f.eks. elektroniske ordbøger, grammatikbøger og programmer, der bøjer verber. Dermed undgår du at skrive noget volapyk – eller måske noget helt andet end det, du egentlig vil skrive.

  • Du skal øve dig i at læse og forstå enkle tekster på spansk uden at slå ord op. Fx kan du støtte dig til transparente ord (genkendelige fra engelsk), billeder, din viden om den spansktalende verdens historie og kultur og – naturligvis – helst have et så stort ordforråd som muligt.

 (Kilde: Viby Gymnasium)

Tilbage til oversigt